CentreOn

Aquest programari creat a França, ofereix un monitoratge enfocat en el negoci i és utilitzada per empreses a tot el món per a eliminar els costosos temps d'inactivitat i alinear les operacions IT amb els objectius comercials.
Monitoratge amb Centreon

La missió de Centreon és brindar als equips de IT la visibilitat i els coneixements holístics que necessiten per a enfrontar aquest desafiament i brindar excel·lència en l'acompliment comercial. Aquesta solució té la capacitat única de monitorar les infraestructures complexes i convergents de l'actualitat, tant en el núvol com en local. Amb una evolució contínua per a admetre les últimes tecnologies des de IA (Intel·ligència artificial) fins a IoT (Internet of things).

Reseller autoritzat

En el nostre afany de proveir als nostres clients dels millors productes del mercat en monitoratge, hem triat ser reseller de Centreon. Aquesta solució s'uneix a la resta de solucions ofertes per Solucions-IM per a millorar el dia a dia dels nostres clients.

Característiques de Centreon

Visibilitat holística

Centreon monitora la infraestructura de IT completa des del núvol fins a la vora per a una vista clara i completa.

  • Sense punt cec
  • Sempre actualitzat
  • Monitoratge precís


Monitoratge conscient dels negocis

Centreon impulsa l'excel·lència en l'acompliment comercial, alineant les operacions de IT amb els objectius comercials.

  • Mapatge de serveis
  • Vistes de dalt cap avall
  • Context empresarial


Plataforma preparada per al futur

Centreon és AIOps i està preparat per al futur, la qual cosa promou l'agilitat i la flexibilitat en el viatge interminable cap a la IT moderna.

  • Obert i flexible
  • Distribuït i escalable
  • Llest per a AIOps