ITRS OP5 Monitor

Basat en Nagios Core, OP5 Monitor ha estat desenvolupat per OP5 AB empresa amb seu a Suècia, i posteriorment adquirida per ITRS.

Monitoratge amb ITRS OP5 Monitor

ITRS OP5 Monitor, és una solució flexible i altament escalable per a entorns empresarials de qualsevol grandària, tant per a entorns híbrids com en cloud públics o privats capaç de monitorar milers de dispositius.

ITRS OP5 Monitor pot monitorar tota la infraestructura de IT, des d'aplicacions a xarxes, així com servidors i emmagatzematge de dades tant en entorns híbrids com en serveis de cloud, des d'una única interfície pot aprofundir en qualsevol element de la seva xarxa per a veure exactament el que està succeint.

Avantatges del monitoratge amb ITRS OP5 Monitor

A diferència d'altres aplicacions basades en Nagios Core, ITRS OP5 Monitor no utilitza les eines creades per la comunitat de Nagios, sinó que ha desenvolupat les seves pròpies, permetent al mateix temps que qualsevol millora que es realitzi en la versió de Nagios Core pugui ser incorporada de manera immediata.

Algunes de les seves característiques més importants:

  • Descobriment automàtic
  • Supervisió del rendiment dels dispositius
  • Visualització de xarxa
  • Correlació d'esdeveniments
  • Monitoratge SNMP
  • Redundància
  • Configuració basada en web
  • Informe de rendiments de la xarxa

ITRS OP5 Monitor, presenta les seves dades d'una forma visual de fàcil comprensió, la qual cosa permet compartir amb tot el seu equip els informes. Ja es tracti de disponibilitat, alertes o SLA, és extremadament fàcil per als usuaris de ITRS OP5 Monitor crear, programar i compartir els informes en tota la seva organització.

Contacta amb nosaltres per a més informació sobre llicenciament i suport de ITRS OP5 Monitor