Certificació Advanced Training de OP5

Dia a dia continuem millorant la formació dels nostres tècnics perquè puguin prestar un millor servei als nostres clients. Per a Solucions-IM és molt important que tots els nostres tècnics estiguin certificats en aquells productes que oferim als nostres clients i apostem fermament en la seva formació. És per això és ens és grat realitzar l'anunci de l'obtenció per part d'un dels nostres tècnics del certificat Advanced Training d'OP5.

Veure més noticies