Informació sobre protecció de dades

Aquesta Política de Privacitat descriu el tractament efectuat per SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L., per al col·lectiu de clients de productes i serveis comercialitzats i prestats per aquesta entitat que han contractat els mateixos.

SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. es dedica al monitoratge de sistemes d'infraestructures TI; Per a això és distribuïdor oficial de programari de monitoratge i realitza serveis de muntatge, manteniment i suport d'aquestes infraestructures.

RESPONSABLE: SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L., Av. Maresme, núm. 44, Bxos 2, Tordera, -08490-, Barcelona (Espanya), B65702227, Tel. 93.522.26.27, lopd.sim@solucions-im.com.

FINALITAT: és la gestió de la relació contractual, que comporta la gestió comptable, fiscal i administrativa, corresponent.

LEGITIMACIÓ del tractament: El tractament és necessari per a l'execució i desenvolupament adequat de la relació contractual, que mantenim.

DESTINATARIS:

SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. és distribuïdor oficial de Fabricants de softwares de monitoratge, és pel que si contracta la llicència d'ús del programari és necessari comunicar les seves dades al Fabricant del qual estigui interessat, per a l'execució adequada del contracte en el qual és part interessada, ja és qui concedeix llicència i realitza el suport del programari com són les actualitzacions. En el cas que aquesta comunicació comporti una transferència Internacional a un estat que no té declarat un nivell adequat de protecció de dades per la Comissió Europea (els EUA) amb la signatura del pressupost autoritza expressament SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. a realitzar-la.

Atès que la llicència i el programari són pressupostat i prestat pel Fabricant i SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. únicament és l'encarregada de la comercialització, distribució i gestió del cobrament, no serà responsable del tractament de les dades que realitzi el Fabricant, havent d'atendre la Política de Privacitat d'aquest. Pot conèixer la política de privacitat del Fabricant en els següents enllaços:

ITRS OP5-Anglaterra i Suècia https://www.itrsgroup.com/legal/privacy-notice; ZABIXX-Letònia https://www.zabbix.com/privacy_policy; Centreon-França https://www.centreon.com/en/privacy-policy/; NAGIOS-els EUA https://www.nagios.com/legal/privacy; CheckMK-Alemania https://checkmk.com/privacy-policy

D'altra banda, SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. també comunica a les entitats bancàries, les dades exclusivament necessàries per als cobraments corresponents per productes i serveis comercialitzats i prestats. Cessió que és necessària per a l'execució adequada de la relació contractual.

No existeixen més comunicacions de dades excepte les que puguin venir exigides per obligació legal.

Encarregats de Tractament: a les dades se'ls pot permetre accedir a proveïdors de SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L., que li presten serveis auxiliars necessaris per a complir les finalitats per les quals es recullen les dades. Però en cap moment comporten una cessió d'aquests. En qualsevol cas, l'informem que, si es donés el supòsit, amb aquests proveïdors (Encarregats de Tractament) sempre es formalitza un contracte que recull obligacions i responsabilitats que han d'assumir en el tractament de les dades, per a actuar en concordança amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. A més, en el cas de proveïdors que es trobin en un estat que no té declarat un nivell adequat de protecció de dades per la Comissió Europea i el seu accés comporti una Transferència Internacional SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. signa amb ells clàusules contractuals tipus aprovades per la comissió Europea perquè aquesta transferència tingui les garanties adequades de protecció de les seves dades de caràcter personal.

CONSERVACIÓ DADES: Només es conservaran mentre duri la relació contractual i en qualsevol cas, per a atendre possibles responsabilitats legals i exigibles que es poguessin derivar de la finalitat per a la qual es recullen a 6 anys a partir de l'última factura.

DRETS: Pot exercitar el seu dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, limitació o oposició al tractament de les seves dades, així com revocar el seu consentiment atorgat dirigint-se a SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. adjuntant document que acrediti la seva identitat, o interposar reclamació davant l'Autoritat de Control.

PROCEDÈNCIA de les dades: Ens els ha facilitat directament vostè quan ha contactat amb nosaltres. En el cas que sigui el proveïdor tècnic informàtic d'un client final, qui comunica dades d'aquest a SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME com no tenim contacte amb el seu client final, serà aquest proveïdor qui ha de garantir que li ha informat dels aspectes que s'estableixen en l'Avís Legal d'aquesta Web i en aquesta Política de Privacitat i que ha obtingut la seva autorització per a facilitar les dades a SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L., amb les finalitats assenyalades i en el seu cas, per a transferir-los internacionals a NAGIOS (els EUA).