Política de privacitat

Accés a Política de cookies.

Accés a Privacitat de dades de proveïdors

Accés a Privacitat de dades de clients

Política de privacitat usuari web

Política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els usuaris faciliten de manera lliure i voluntària:

Qui és el Responsable de tractament de les seves dades?

Les dades de caràcter personal que ens facilita de manera voluntària seran tractats, conforme al que es preveu en el Reglament General Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, juntament amb la resta de normativa de desenvolupament vigent, i seran inclosos en un fitxer el Responsable de Tractament del qual és SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. , amb domicili en l'Av. Maresme, núm. 44, Baixos 2, Tordera-08490- (Barcelona), Espanya, CIF-B-65702227, Telf.93 522 26 27, lopd.sim@solucions-im.com.

Amb quines finalitats?

En SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. la finalitat de la recollida i tractament de la informació que ens faciliten les persones interessades varia en funció del formulari que utilitza l'usuari:

-Quan emplena el formulari de “contactar” o bé el formulari “Demanar Pressupost”, l'única i exclusiva, finalitat és atendre la consulta o petició de l'usuari amb el corresponent seguiment.

- Quan emplena el formulari “Treballa amb nosaltres”, la finalitat és la recollida del seu currículum per a tenir-lo present en la gestió de la seva candidatura per a vacants d'un lloc de treball i en processos de selecció.

Durant quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals proporcionades en el formulari de “contactar” o bé el formulari “Demanar Pressupost” només es conservaran mentre duri la nostra relació comercial per a atendre adequadament la seva petició amb el corresponent seguiment, no sent mai superior 10 anys a partir de l'últim contacte, tret que prèviament ens revoqui el seu consentiment o exerciti el seu dret d'oposició i/o cancel·lació (consulta apt. quins són els teus drets).

Les dades facilitades en el formulari “Treballa amb nosaltres”, inclòs el seu currículum només es conservaran durant un període de 5 anys, transcorregut el mateix s'esborraran, ja que considerem que en aquest període aquest currículum ja estarà desactualitzat, tret que prèviament ens revoqui el seu consentiment o exerciti el seu dret d'oposició i/o cancel·lació (consulta apt. quins són els teus drets).

En qualsevol cas, si l'usuari revoca el seu consentiment o exercita els drets de cancel·lació o supressió o bé ha transcorregut el termini de conservació esmentat, les seves dades personals es conservaran bloquejats durant els terminis establerts per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament d'aquests. Posteriorment se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total d'aquests.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

El fonament legal per al tractament de les dades que ens facilita en el formulari de “Contactar” o en el formulari “Demanar Pressupost” per a atendre la seva petició amb el corresponent seguiment, així com en el formulari “Treballa amb nosaltres” està basat en el consentiment que se li sol·licita. Ha de saber que en qualsevol moment pot revocar aquest consentiment prestat. (Consulta apt. quins són els teus drets).

En tots els formularis només els camps marcats amb asterisc () serà obligatori contestar-los per a atendre la petició que realitza l'usuari.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Destinataris: Les dades personals facilitades pels usuaris de la Web www.solucions-im.com a SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. no se cedeixen a tercers, excepte per obligació legal.

Encarregats de Tractament:

a les dades se'ls pot permetre accedir a proveïdors de SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L., que li presten serveis auxiliars necessaris per a complir les finalitats per les quals es recullen les dades. Però en cap moment comporten una cessió d'aquests. En qualsevol cas, l'informem que si es donés el supòsit, amb aquests proveïdors (Encarregats de Tractament) sempre es formalitza un contracte que recull obligacions i responsabilitats que han d'assumir en el tractament de les dades, per a actuar en concordança amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Com a proveïdors, SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. l'informa que les dades dels usuaris que es facilitin en la Web, s'allotgen en un servidor de Google., que en pertànyer a l'Espai Econòmic Europeu garanteix un nivell adequat de seguretat en la protecció de dades.

Cessions obligatòries: En aquells casos en els quals li vingui imposat per obligació legal o per disposició judicial SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. comunicarà les seves dades a les entitats que tal obligació determini.

Quins són els drets quan ens facilita les seves dades?

Drets:

Els usuaris de www.solucions-im.com poden exercitar davant SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L., els drets d'accés, rectificació o supressió, portabilitat de les seves dades, limitació o oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, podran revocar el seu consentiment en cas que l'hagin atorgat per a alguna finalitat específica, podent modificar les seves preferències en tot moment.

Manera d'exercitar-los:

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça del Responsable de Tractament, SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L., Av. Maresme, núm. 44, Baixos 2, Tordera-08490- (Barcelona), Espanya o bé enviar un correu electrònic lopd.sim@solucions-im.com.

Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documento que acrediti la representació i document identificatiu d'aquest.

S'informa l'Usuari que si no considera satisfet el seu exercici de dret pot interposar reclamació davant l'Autoritat de Control de l'Estat Espanyol, Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Mesures tècniques i organitzatives i de seguretat:

La Web www.solucions-im.com declara haver adoptat les mesures d'índole tècnica, de seguretat i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc, tal com l'exigeixen el Reglament General Europeu 2016/679 de Protecció de Dades, i la Llei orgànica  de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, juntament amb la resta de normativa de desenvolupament vigent, amb la finalitat d'evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que vostè faciliti.

No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que en l'actualitat les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables i per tant, no s'està a resguard de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L., ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

Informació sobre l'ús d'altres webs i xarxes socials:

SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. res més es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines Web de les quals és titular. Qualsevol altra pàgina Web o xarxa social en internet que no sigui aquesta Web són responsabilitat dels seus legítims titulars.

És pel que SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. quan col·labora amb diferents entorns web, com serien les xarxes socials, recomana en tot cas als seus usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web, llegeixin atentament els corresponents Avisos Legals, Polítiques de Privacitat i Polítiques Cookies, i que només accedeixin una vegada hagin entès i acceptat totalment el text legal.

SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. es compromet a controlar els continguts que s'exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà als usuaris que facin un ús incorrecte.

Amb tot això, els informem que a través de la nostra Web pot accedir a les xarxes socials com Facebook i Twitter, entre altres de característiques anàlogues, d'accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l'usuari pot registrar-se i seguir-nos gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conèixer de les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i en el seu cas, vídeos. Els usuaris d'aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent de la Web www.solucions-im.com, tal com els hem informat en paràgrafs anteriors d'aquest apartat, i està obert, és a dir, és visible per a tots els seus usuaris, i les polítiques de privacitat, Política de Cookies i Avisos legals a aplicar a aquests continguts els reiterem que són fixades per Facebook, Twitter o en el seu cas per qualsevol altra xarxa social de característiques anàlogues. SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. no és titular de les xarxes socials.

Canvis de la Política de Privacitat

SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. es reserva el dret de modificar aquesta política en qualsevol moment. Et recomanem que consultis la Política de Privacitat amb periodicitat. SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. adoptarà les mesures raonables per a notificar-te qualsevol canvi substancial en les nostres pràctiques de privacitat en el relacionat a l'ús de la informació que has proporcionat.

Compromís de l'usuari:

L'usuari és el responsable de l'autenticitat de les dades aportades, de l'exactitud i vigència per a la finalitat per a la qual van ser aportats i assumeix la responsabilitat relativa als danys i perjudicis, tant del lucre cessant com per danys emergents, que es puguin generar a causa d'aquestes inexactituds o falsedats.

En qualsevol cas, si les dades proporcionades en els corresponents formularis anessin de titularitat d'un tercer, l'usuari garanteix que ha informat dita tercera dels aspectes que s'estableixen en aquest Avís Legal i Política de Privacitat i que ha obtingut la seva autorització per a facilitar les dades a SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L., amb les finalitats assenyalades.

Per tot això, SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. farà tot el possible perquè les seves dades facilitades estiguin sempre actualitzats. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d'ells, d'aquí ve que si existeix alguna modificació de les dades l'usuari de la web els comunicarà al Responsable del Tractament, declinant aquest tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

Accedeix a Política de cookies