Informació sobre protecció de dades a proveïdors

RESPONSABLE: SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L., Av. Maresme, núm. 44, Bxos 2, Tordera, -08490-, Barcelona (Espanya), B65702227, Tel. 93.522.26.27, lopd.sim@solucions-im.com. FINALITAT: és la gestió de la relació contractual, que comporta la gestió comptable, fiscal i administrativa, corresponent. LEGITIMACIÓ del tractament: El tractament és necessari per a l'execució i desenvolupament adequat de la relació contractual, que mantenim. DESTINATARIS: Les entitats bancàries per als cobraments corresponents, per a l'adequat desenvolupament de la relació contractual. No existeixen més comunicacions de dades excepte les que puguin venir exigides per obligació legal. CONSERVACIÓ DADES: mentre es mantingui la relació contractual i en qualsevol cas, per a atendre possibles responsabilitats legals i exigibles que es poguessin derivar de la finalitat per a la qual es recullen 6 anys a partir de l'última factura. DRETS: Pot exercitar el seu dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, limitació o oposició al tractament de les seves dades, dirigint-se a SOLUCIONS INFORMATIQUES MARESME, S.L. adjuntant document que acrediti la seva identitat, i si considera que el seu dret no ha estat satisfet interposar reclamació davant l'Autoritat de Control.