ITRS OP5 Monitor

Basat en Nagios Core, OP5 Monitor ha estat desenvolupat per OP5 AB empresa amb seu a Suècia, i posteriorment adquirida per ITRS.

Monitoratge amb ITRS OP5 Monitor

ITRS OP5 Monitor és una solució flexible i altament escalable per a entorns empresarials de qualsevol grandària, aplicable a tant en entorns híbrids com en serveis de cloud. Des d'una única interfície pot aprofundir en qualsevol element de la seva xarxa per a veure exactament el que està succeint.

Avantatges del monitoratge amb ITRS OP5 Monitor

A diferència d'altres aplicacions basades en Nagios Core, ITRS OP5 Monitor no utilitza les eines creades per la comunitat de Nagios, sinó que ha desenvolupat les seves pròpies, permetent al mateix temps que qualsevol millora que es realitzi en la versió de Nagios Core pugui ser incorporada de manera immediata.

 

Principals característiques

  • Configuració basada en Web
  • Monitoratge distribuït
  • Correlació d'esdeveniments
  • Redundància

 

 

 

 

 

 

 

ITRS OP5 Monitor presenta les seves dades de manera visual i de fàcil comprensió, la qual cosa permet compartir amb tot l'equip els informes. Tant si es tracta d'informes de disponibilitat, rendiment de xarxa, alertes o SLA és extremadament fàcil per als usuaris de ITRS OP5 Monitor crear programar i compartir els informes amb tants destinataris com es desitgi.

 

 

 

 

 

 

 

Contacta amb nosaltres per a més informació sobre llicenciament i suport de ITRS OP5 Monitor