A petició d'alguns “followers” us pugem avui aquest article perquè pugueu instal·lar ràpidament PNP4Nagios en un Nagios 4.0.8.

Tot això sobre un CentOS 6.6.

Part 1.

Comencem pel més senzill. Descarreguem l'última versió disponible de PNP4Nagios, en el nostre cas 0.6.24, descomprimim, compilem i activem el servei.

tar zxvf pnp4nagios-0.6.24.tar.gz

cd pnp4nagios-0.6.24

./configure

make all

make fullinstall

chkconfig --add npcd && chkconfig --level 35 npcd on

Hem d'eliminar el següent fitxer si volem disposar del PNP4Nagios:

rm -rf /usr/local/pnp4nagios/share/install.php

 

Part 2.

Aquesta és la part més complicada, hem d'editar el següents fitxers i afegir les línies indicades.

Començarem pel fitxer de configuració principal de Nagios, on a part d'afegir les sigueinets línies buscarem el paràmetre “process_performance_data” i el posarem igual a 1.

vi /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

process_performance_data=1

#

# Bulk / NPCD mode

#

# *** the template definition differs from the one in the original nagios.cfg

#

service_perfdata_file=/usr/local/pnp4nagios/var/service-perfdata

service_perfdata_file_template=DATATYPE::SERVICEPERFDATAtTIMET::$TIMET$tHOSTNAME::$HOSTNAME$tSERVICEDESC::$SERVICEDESC$tSERVICEPERFDATA::$SERVICEPERFDATA$tSERVICECHECKCOMMAND::$SERVICECHECKCOMMAND$tHOSTSTATE::$HOSTSTATE$tHOSTSTATETYPE::$HOSTSTATETYPE$tSERVICESTATE::$SERVICESTATE$tSERVICESTATETYPE::$SERVICESTATETYPE$

service_perfdata_file_mode=a service_perfdata_file_processing_interval=15

service_perfdata_file_processing_command=process-service-perfdata-file

# *** the template definition differs from the one in the original nagios.cfg

#

host_perfdata_file=/usr/local/pnp4nagios/var/host-perfdata host_perfdata_file_template=DATATYPE::HOSTPERFDATAtTIMET::$TIMET$tHOSTNAME::$HOSTNAME$tHOSTPERFDATA::$HOSTPERFDATA$tHOSTCHECKCOMMAND::$HOSTCHECKCOMMAND$tHOSTSTATE::$HOSTSTATE$tHOSTSTATETYPE::$HOSTSTATETYPE$

host_perfdata_file_mode=a

host_perfdata_file_processing_interval=15

host_perfdata_file_processing_command=process-host-perfdata-file

A continuació afegim els comandos necessaris.

vi /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg

define command {

command_name process-service-perfdata-file

command_line /bin/mv /usr/local/pnp4nagios/var/service-perfdata /usr/local/pnp4nagios/var/spool/service-perfdata.$TIMET$

}

define command {

command_name process-host-perfdata-file

command_line /bin/mv /usr/local/pnp4nagios/var/host-perfdata /usr/local/pnp4nagios/var/spool/host-perfdata.$TIMET$

}

I per a finalitzar crearem un parell de plantilles (podeu posar el nom que vulgueu). Aquestes plantilles simplement ens activen el “action_url” perquè tinguem un enllaç directe a PNP4Nagios.

vi /usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg

define host {

name host-pnp

action_url /pnp4nagios/index.php/graph?host=$HOSTNAME$&srv=_HOST_' class='tips' rel='/pnp4nagios/index.php/popup?host=$HOSTNAME$&srv=_HOST_

register 0

}

define service {

name srv-pnp

action_url /pnp4nagios/index.php/graph?host=$HOSTNAME$&srv=$SERVICEDESC$' class='tips' rel='/pnp4nagios/index.php/popup?host=$HOSTNAME$&srv=$SERVICEDESC$

register 0

}

Finalment reiniciem els serveis.

service npcd restart && service nagios restart

 

Part 3.

Per a finalitzar donarem una mica de valor afegit. Copiant aquest ficherito a la carpeta indicada en passar el ratolí per sobre de la icona de “action_url” podrem veure una miniatura de la gràfica. Senzill però li dóna un “toc”.

cp contrib/ssi/status-header.ssi /usr/local/nagios/share/ssi/

"