Elastic

Des de 2018 i seguint amb les tendències d'evolució del monitoratge d'infraestructures TI, Solucions-IM és partner de Elastic a fi d'oferir una gamma d'opcions més àmplia als seus clients.

Monitoratge amb Elastic

Elastic engloba els productes ElasticSearch, Kibana, Beats i Logstash en la suite Elastic Stack. Aquesta suite permet l'obtenció de dades de manera fiable i segura de qualsevol font, en qualsevol format i buscar, analitzar i visualitzar-los en temps real.

  • Elasticsearch és un motor de cerca, analític, fàcil d'usar, escalable i flexible. Emmagatzema de manera central les dades realitzant les cerques a gran velocitat i proporcionant poderoses analítiques.
  • Logstash és un poderós processador de dades, amb un ampli sistema de plugins, que rep dades de multitud de fonts simultàniament per a posteriorment emmagatzemar-los en Elasticsearch.
  • Kibana dóna forma a les dades i és la interfície d'usuari extensible per a la configuració i el maneig de tots els aspectes de Elastic Stack

 

En 2015 Elastic crec la plataforma Beats (agents per a servidors) que permeten l'adquisició de dades:

  • Arxius de logs
  • Dades de xarxa
  • Informació d'auditoria
  • Monitoratge en temps real

Aquests agents permeten enviar centenars de milers de dades de màquines a Logstash o a Elasticsearch per al seu posterior processament.