Zabbix

La primera versió de Zabbix va ser llançada en 2001, però no va ser fins a 2005 amb la creació de la companyia, que es va apostar pel desenvolupament del programari de monitoratge de codi obert, convertint-se en molt poc temps en un referent en el mercat.

Monitoratge amb Zabbix

Zabbix permet monitorar qualsevol tipus d'infraestructura, serveis, aplicacions i recursos de TI

 • Xarxes, servidors
 • Monitoratge de cloud
 • Monitoratge web
 • Dispositius d'emmagatzematge
 • Màquines virtuals
 • Aplicacions de Java, bases de dades
 • Monitoratge de KPI / SLA
 • Telefonia
 • Cap

Seguretat de les seves característiques més importants:

 • Dashboard completament personalitzat
 • Configuració basada en web
 • Disponibilitat de gràfics
 • Descobriment automàtic
 • Visualització de xarxa
 • Recepció d'alertes a través d'e-mail i SMS
 • Personalització dels missatges i configuració de cadena d'escalada
 • Plantilles per a FTP, HTTP, HTTPS, IMAP, LDAP, MySQL, NNTP, SMTP, SSH, POP i Telnet.

Suport Tècnic

Si bé és cert que Zabbix és un programari de codi obert, Zabbix proporciona suport tècnic professional, ja que es considera que és l'element clau perquè l'eina de monitoratge funcioni de manera correcta i respongui a les necessitats que les empreses i corporacions precisen, així com la resolució de possibles incidències de manera immediata.

Contacta amb nosaltres si vols rebre més informació dels paquets de suport tècnic o dels nostres serveis.