Zabbix

La primera versió de Zabbix va ser llançada en 2001, però no va ser fins a 2005 amb la creació de la companyia, que es va apostar pel desenvolupament del programari de monitoratge de codi obert, convertint-se en molt poc temps en un referent en el mercat.

Monitoratge amb Zabbix

Zabbix té solucions per a qualsevol mena d'infraestructura, serveis, aplicacions recursos de TI etc…

Avantatges del monitoratge amb Zabbix

Una dels seus avantatges és l'ampli ventall de servidors cloud, AWS, Google, Azure, Oracle entre altres que permeten desplegar el servidor Zabbix en tan sols uns minuts.

El monitoratge distribuït és una altra de les seves característiques, gràcies als proxies Zabbix ofereix un monitoratge distribuït pensat per a monitorar grans centres de dades de manera eficient. Els proxies també són de gran ajuda per a escalar en entorns grans.

La integració gràfica de Zabbix amb Grafana ofereix la possibilitat de personalitzar els Dashboard de manera gràfica i de fàcil comprensió.

Integri Zabbix amb qualsevol part del seu entorn de TI, integracions de tercers, gestió de configuració o sistemes de ticketing.

Suport Tècnic

Si bé és cert que Zabbix és un programari de codi obert, Zabbix proporciona suport tècnic professional, ja que es considera que és l'element clau perquè l'eina de monitoratge funcioni de manera correcta i respongui a les necessitats que les empreses i corporacions precisen, així com la resolució de possibles incidències de manera immediata.

 

Contacta amb nosaltres si vols rebre més informació dels paquets de suport tècnic o dels nostres serveis.