Quan hem de monitoritzar algun element, la pregunta sempre és la mateixa, sabem de la importància de monitoritzar, però... Què monitoritzo? Què és lo important?

Doncs bé, aquí us exposem que és allò que nosaltres, com a experts en monitorització, creem que és bàsic tenir controlat en una màquina que tingui un sistema operatiu Linux.

Ping o disponibilitat

El primer que necessitem saber és qui la màquina està “viva” i si hi ha bona comunicació amb ella. Per això podem utilitzar la funció PING.

CPU

No importa molt el percentatge de CPU utilitzat. Interessa més si hi ha processos que l’estan utilitzant de forma descontrolada per algun tipus d’error.

A la hora de monitoritzar la CPU s’ha de tenir en compte un parell de coses:

  • Quan es llencen processos preiòdics que puguin consumir molta CPU en un moment en concret. Recorda posar una excepció durant aquets temps per no rebre alarmes.
  • Llindars inferiors i superiores. Un ús excessiu de CPU pot ser un indicador que ho ha algun problema, però un ús escàs també ho serà, ja que podria avisar que les aplicacions o processos no estan en funcionament.

Memòria

Conèixer l’ús de la memòria és igual d’important que com el cas de l’ús de la CPU, i ho és pels mateixos motius. Aquí estaria bé saber els valors de la memòria total de la màquina i la que s’està utilitzant.

Fitxer de paginació (SWAP)

La memòria swap és on els sistemes operatius carreguen informació quan aquesta no hi cap a la memòria de la màquina. És rellevant tenir controlada la quantitat de memòria swap per saber en tot moment si es disposa de la necessària.

Uptime o temps des de l’últim inici de sistema

Conèixer quan temps porta la màquina en marxa ens serveix per veure si hi ha hagut algun reinici. Aquests reinicis no voluntaris són a causa de problemes. També és bo saber si una màquina porta molt de temps sense reinciar-se, cosa que s’aconsella fer de forma periòdica.

Hora del servidor contra l’hora del domini

Una màquina que està en el Domini de la organització no es pot endarrerir o avançar respecte a la hora oficial, ja que això portaria múltiples problemes.

Filesystems

Les màquines Linux compten amb diferents “filesystems” i s’ha de saber quan aquests es queden sense espai. Estaria bé tenir un check per cada filesystem que tingui la màquina.

Servei “Cron”

El servei de Cron s’utilitza a Linux per programar execucions de tasques. Si aquest s’atura, les tasques no es realitzen. Per això s’ha de saber si el servei està arrancant.

Servei de monitorització

A la majoria dels casos, per monitoritzar una màquina Linux s’utilitzarà el protocol SSH i es farà a través del port 22 TCP que s’utilitza en aquest protocol. Si es vol estar segur que es pot executar la monitorització sobre aquesta màquina, s’ha de saber que aquest pot és accessible.

Versió de Linux instal·lada

Conèixer la versió de Linux que hi ha instal·lada pot ser útil per molts motius, entre ells:

  • Saber quines màquines s’han d’actualitzar quan surt un pegat nou en una de les versions de Linux.
  • Saber quines màquines van a quedar-se sense suport del fabricant i/o arriben al seu EOL.
  • Crear filtres en l’eina de monitorització.

Tenir monitoritzada aquesta dada estalvia entrar a la màquina a consultar-ho.

Vols començar a monitoritzar en Linux?

Hi ha infinitat de paràmetres a Linux que es poden monitoritzar. Ens hem centrar en les que considerem essencials per a una bona monitorització.

Com a experts en monitorització podem ajudar-te amb els serveis Linux de la teva organització. Treballem des d’una monitorització bàsica fins una de més profunda i detallada, tant com ho necessitis.