Anem a veure 11 serveis “bàsics” a monitoritzar en qualsevol equip Windows.

No entrarem en casos “especials” on s’afegeix algun servei més o que es treu. Anem al més bàsic.

Ping o disponibilitat

Volem saber si l’equip es troba obert i hi ha una bona comunicació cap a ell? Què menys que llençar un “ping”. Aquest check ens retornarà el temps de resposta i hi ha pèrdua de paquets.

CPU

No és important l’ús de la CPU, quan ho monitoritzem. El que volem saber éssi el percentatge d’utilització de la CPU ens indica que algun procés s’estigui utilitzant sense control, ja sigui per error, bug o qualsevol altre inconvenient “no desitjat”.

A tenir en compte:

  • És rellevant posar excepcions, per exemple, quan es llancen còpies de seguretat. L’objectiu és evitar falsos positius, Dependrà de l’eina es fa d’una manera o altra.
  • El llindar per sota també importa. Un 98% d’ús de la CPU ho identifiquem com un problema, però a vegades oblidem que un 1% poden ser un conflicte si hagués de fer-se córrer una aplicació que utilitzarà aquest recurs.

Memòria

La memòria també, com el CPU, ens serveix per detectar possibles errors o fallades. Es mesura de forma percentual. Podem aplicar els mateixos comentaris que amb la CPU.

Fitxer de paginació

Es tracta de “memòria” en disc. A ella els sistemes operatius carreguen drivers i algunes llibreries (entre altres coses). Encara que tenir un valor alt no sigui un compromís, no disposar de prou valor pot comportar greus problemes.

Uptime o temps des de l’últim inici de sistema

No li prestem atenció. Però saber quan ha estat la última vegada que s’ha reiniciat el sistema pot ajudar-nos en alguns casos. El “uptime” s’utilitza en dos llindars:

  • Menys de X minuts, per exemple 15. Això aixecarà una alerta els primers 15 minuts després d’un reinici.
  • Més de X dies, per exemple 365. Hi ha servidors que és difícil que es reiniciïn, i pot ser recomanable fer-ho de forma periòdica. Un avís al cap d’un any és una bona pràctica.

Hora del servidor contra l’hora del domini

Si tenim un equip Domini a la nostra organització és important saber que el servidor Windows no avança o retarda la seva hora interna. Quan s’arriben als 5 minuts de diferència respecte al domini poden començar els problemes d’autentificació.

Unitat C (i altres)

Tots els servidors Windows tenen una unitat anomenada C:

A la C:, on s’instal·la el sistema operatiu, és bàsic i rellevant monitoritzar per evitar quedar-se sense espai. Si hi ha més unitats hauríem de monitoritzar-les també.

Servei “administrador de tasques”

Tots els serveis de Windows haurien de ser monitoritzats. Però si ens centrem en els bàsics, ‘”administrador de tasques” és clau. És l’encarregat de llençar molts processos, tant del sistema com d’usuari. Que estigui paralitzat pot arribar a ser molt crític pel sistema operatiu.

Servei de monitorització

L’ús de l’agent en la monitorització demana que validem que el servei estigui aixecat. En el cas que s’utilitzi  algun protocol com WMI s’ha de monitoritzar. Si falla el servei no rebrem informació. Quan veiem que el servei està aixecat i no obtenim valors de memòria és molt probable que hi hagi un problema de permisos. És informació que ens serà d’utilitat.

Versió de Windows instal·lada

Un altre valor que, encara que no ens dispari una alarma, ens pot anar bé per exemple a l’hora d’utilitzar filtres de monitorització és la versió de Windows. Una llista de tots els servidors Windows 2008 pot estar genial.

Dies passats des de la instal·lació de Windows

Semblant al Uptime, és un valor que ens indica el temps des de la instal·lació del sistema operatiu. Habitualment es mostra en dies. S’utilitza per exemple amb un llindar de 5 anys, moment en què algú té la tasca de revisar el servidor per saber si es segueix fent servir.

Veure si s’utilitza és la ocasió per preguntar-se: Podem actualitzar-lo? No seria la primera vegada que descobrim servidors que porten 15 anys instal·lats.

Afegint + d’11 bàsics que monitoritzar a Windows

Podríem afegir moltes més coses a monitoritzar. Ens hem quedat amb les més bàsiques i que qualsevol equip Windows hauria de tenir.

Entre els sistemes o aplicacions “interessants” a monitoritzar podem trobar la correspondència d’IP amb entrada DNS, els ports, processos, fitxers, carpetes, esdeveniments,...

Si vols personalitzar la teva monitorització, des de Solucions IM et respondrem amb les millors opcions pel teu cas.