En el 90% dels casos en monitoratge volem que les alarmes (warnings i criticals) no “saltin” en arribar a un valor predeterminat. Per exemple: un disc quan arriba al 95% d'ocupació o quan tenim més de 100 sessions en un servei.

Però com configurem les alertes si volem que els valors en cas d'alarma sigui menys d'un valor X.

Imaginem el típic cas dels SAIS. En els SAIS per exemple el nivell de la bateria sempre estarà al 100%. En aquest cas volem que les alarmes ens saltin per exemple en estar per sota del 90% el warning i per sota del 50% el critical.

L'exemple aquesta sobre un XI:

check_xi_service_snmp! -o .1.3.6.1.2.1.33.1.2.4.0 -C public -P 1 -l "Charge" -u "%" -m RFC1213-MIB -w 90: -c 50:

Tenim una opció que és posar dos valors separats per dos punts X:I. En aquest cas X i I indiquen entre que valors NO ha d'indicar l'alerta. En el nostre exemple el warning l'indiqués si el valor que ens retorna aquesta fora del rang entre 90 i l'infinit. 91 serà considerat “normal”, 89% warning. En el cas dels crítics, serà critico si el valor aquesta per sota de 50, 51% és considerat “normal” i 49% critico.

En el nostre exemple és el mateix posar 90: que 90:100.