Veurem un element que moltes vegades s'usa poc en NagVis: la Figura Aquest element és bàsicament una imatge amb un enllaç. El seu ús pot ser molt variat però pot estar molt bé que en la nostra visualització existeixin enllaços a les aplicacions.

Per a crear aquests objectes simplement accedim amb un usuari amb privilegis d'administració, i editem el mapa que desitgem. Li donem

EDIT MAP -> ESPECIAL OBJECTS -> FIGURA.

Ens apareixerà un quadre com el que veiem a continuació, simplement seleccionem la icona o imatge i posem la URL. També podem seleccionar si volem que l'enllaç s'obri en la nostra finestra actual (_self) o en una nova (_blank).

Les imatges que podem seleccionar són les que estan en la carpeta del servidor:

/usr/sbin/nagvis/share/userfiles/images/shapes

Podem pujar tantes imatges com desitgem. En l'exemple que vam mostrar el que fem és monitorar el servei web si està actiu, i al costat hem posat un enllaç a la web que monitorem:

"