Avui veurem com preparar el nostre servidor Naemon per a usar el check_oracle.pl d'OP5.

Aquest script escrit en perl té com un requisit tenir instal·lat el Instant Client de Oracle en el servidor de monitoratge.

Per a instal·lar el Instant Client només hem de connectar-nos a la web de Oracle i descarregar-nos els paquets Basic i SQLPlus, encara que per si de cas utilitzem altres funcions en el futur descarregarem també el paquet DEVEL. Cal estar registrat en la web de Oracle per a poder realitzar les descàrregues. Com podeu veure a continuació en el nostre laboratori hem descarregat les versions 64 bits.

oracle-instantclient12.1-basic-12.1.0.1.0-1.x86_64.rpm

oracle-instantclient12.1-devel-12.1.0.1.0-1.x86_64.rpm

oracle-instantclient12.1-sqlplus-12.1.0.1.0-1.x86_64.rpm

Una vegada descarregats els paquets passem a la seva instal·lació:

yum localinstall oracle* --nogpgcheck

Amb els paquets ja carregats cal comprovar que tenim tot llest, i per a això comencem executant sqlplus. El sqlplus l'hauríem de tenir en:

/usr/lib/oracle/12.1/client64/bin/sqlplus

sqlplus pot donar-nos un error que no troba les llibreries per a la seva execució, això és perquè no té té creat el fitxer de configuració de Oracle. Si us passa això, simplement cregueu aquest fitxer i li afegiu la següent ruta (la de la llibreria):

# cat /etc/ld.so.conf.d/oracle.conf

/usr/lib/oracle/12.1/client64/lib

Ara ja amb el sqlplus funcionant correctament podríem anar a la nostra carpeta de plugins i realitzar una prova:

./check_oracle.pl -H -l -u -p

Si en aquest moment se'ns queixa que no pot trobar el sqlplus és per què no tenim el PATH del sqlplus afegit. La veritat és que no fa falta afegir-ho, perquè el propi script permet posar la ruta del sqlplus, però per comoditat ho podem afegir al PATH:

export PATH=$PATH:/usr/lib/oracle/12.1/client64/bin

I ja tenim tot el necessari per a monitorar un Oracle.