En el moment de realitzar check contra servidors Windows amb el plugin check_wmi_plus és molt habitual que tinguem problemes amb els serveis que tenen parèntesis en el nom.

Un cas molt típic és el servei SQLServer:

$USER1$/check_wmi_plus.pl -H $HOSTADDRESS$ -m checkservice -u $ARG1$ -p $ARG2$ -a '$ARG3$' -o '$ARG4$' $ARG5$

Aquí tenim un exemple del comando, però si li intentem passar en l'ARG3 'SQL Server (MSSQLSERVER)' ens retornarà 0 resultats, si busquem per 'SQL Server' ens poden aparèixer un munt més de Serveis i podem veure 'SQL Server (MSSQLSERVER)' entre ells.

Això succeeix perquè els parèntesis són caràcters especials. Perquè el nostre comando funcioni correctament hem de passar el Servei que tanga parèntesi amb davant. Per exemple:

$USER1$/check_wmi_plus.pl -H $HOSTADDRESS$ -m checkservice -u $ARG1$ -p $ARG2$ -a ' SQL Server (MSSQLSERVER)' -o '$ARG4$' $ARG5$

I llestos, ara veiem correctament l'estat del Servei.