Tot va començar amb la necessitat d’un administrador de sistemes per monitoritzar els seus sistemes i rebre alertes si alguna cosa no funcionava bé.

Aquest administrador de nom Ethan Galstad va crear una aplicació per dit propòsit, Nagios Core, i la va compartir amb la resta del món. Al tractar-se d’una aplicació de codi obert, molts van començar a contribuir en el seu desenvolupament i evolució, així com en la creació de plugins.

Més tard, per donar resposta a la necessitat d’un producte que pogués créixer amb les empreses, va aparèixer Nagios XI.

Amb el software Nagios XI s’aprofita tot el potencial de Nagios Core, però ofereix múltiples millores.

Nagios Core versus Nagios XI

Mentre que Nagios Core requereix d’un coneixement tècnic avançat per la seva gestió, Nagios XI disposa d’una interfície web molt intuïtiva que facilita la gestió i el manteniment diari de la eina. És una aplicació creada per simplificar el seu ús en els usuaris menys tècnics.

Nagios Core necessita d’una inversió important en temps i recursos pel seu manteniment en el dia a dia. Mentres que Nagios XI disposa de més de 70 wizards per a la introducció ràpida de dispositius en la monitorització.

Una gran diferència és la solució a les necessitats de negoci.

Nagios Core s’enfoca en donar la informació que necessiten els tècnics del departament IT sobre l’estat de la infraestructura. Pel contrari, Nagios XI a més mostra informes de negoci a través de reports, dashboards i gràfiques.

A més, Nagios XI disposa de dues edicions, la Standard i la Enterprise. En aquesta segona edició s’inclouen les següents característiques:

  • Capacity Planning
  • Modificacions massives de dispositius.
  • Programació de report i pàgines.

Si estàs pensant en utilitzar Nagios i dubtes sobre quina eina és millor per a la teva empresa, contacta’ns.

"