A continuació explicarem com realitzar una configuració bàsica del component SQL Server des de l'assistent de Nagios XI. En el nostre cas monitorarem un SQL Server 2008 instal·lat en un servidor Windows 2003.
Comencem seleccionat en el Nagios XI l'apartat de configuració i accedim al bloc d'assistents. Una vegada allí seleccionem el component SQL Server:

El primer formulari és ben senzill, només ens demana la IP del servidor, la instància, el número de port i l'usuari i contrasenya.

Hi ha dues coses importants a tenir en compte:
a) Només podem entrar un de les dues dades, o el nom la instància o el número de port. Si entrem totes dues dades el check generat amb Nagios XI no funciona i ens retorna NULL.
b) L'usuari i contrasenya que usem són de tipus local (de SQL Server), el component no funciona amb usuaris de domini (encara que tinguin permisos).

Prèviament hem hagut de crear perquè l'usuari local en el servidor SQL Server i donar-li permisos. Una vegada emplenat el formulari passem al següent pas.
Aquí realment hi ha molts serveis, i sincerament crec, que només un expert administrador de base de dades és capaç d'interpretar correctament tots aquests valors
.
Com es tracta d'una prova us hem activat tots els serveis amb els seus valors per defecte. Veurem una cosa similar a:

La nostra recomanació és que aquest tipus de component només s'utilitzi en servidors en producció o sobre els que realment hem de tenir molt ben controlats aquests paràmetres, i anar sempre ben acompanyats d'un administrador de base de dades que ens sàpiga delimitar els valors dels serveis que estem monitorant.

"