És molt habitual durant el monitoratge centrar-nos específicament en la part a monitorar (plugins, protocols, etc.), però sovint oblidem representar d'una forma coherent aquesta informació, i una opció és utilitzar els grups.

Nagios (i totes les seves variants) disposen de la possibilitat d'agrupació d'elements. Es poden agrupar contactes, serveis i amfitrions (hosts) entre altres.

Moltes vegades la pantalla de monitoratge no l'ha de llegir un tècnic de sistemes o un expert en comunicacions, si no que moltes vegades algú de suport o atenció a l'usuari ha d'accedir a aquesta funcionalitat.

Quan un usuari final crida a un centre de suport mai va a anisar el servidor “pepito” va lent, o que l'encaminador “menganito” té corts, per als usuaris finals només existeixen les aplicacions. Als usuaris no els va el correu, internet o el ERP. És precisament per aquesta raó que el monitoratge ha de representar-se en certa manera comprensible per a aquests tècnics que han de mediar amb els usuaris finals.

Moltes aplicacions que usen Nagios com a motor incorporen la seva pròpia eina de “procés de negoci”, algunes molt correctes i altres no tant, però totes pel fet d'estar basades en Nagios poden usar els grups.

Com podem usar els grups de serveis?

Imaginem la típica aplicació “correu electrònic”. Aquesta aplicació incorpora molts elements de diferents dispositius, per exemple: bases de dades, comunicacions, servidors, etc. És impossible que amb un cop d'ull algú pugui determinar si aquesta aplicació està funcionant correctament o no sols mirant les alarmes actives (més si no s'és el responsable directe de l'aplicació).

Una opció és agrupar tots aquests serveis de diferents amfitrions en un un grup. D'aquesta manera podem agrupar en una única vista la base de dades, les línies dels encaminadors o la CPU del servidor on corre l'aplicació.

Ara el nostre tècnic de suport podrà dir després d'un cop d'ull on tots els serveis estan en verd que l'aplicació “correu electrònic” funciona correctament.

Cal tenir en compte que podem agrupar grups, amb el que podríem crear un grup que es digués aplicacions de negoci on estiguessin “correu electrònic”, “facturació” o “logística”.

Com podem usar els grups d'amfitrions?

Aquesta agrupació s'usa més per a inventaris ràpids o per a gent (proveïdors, fabricants) que ha de veure una llista d'equips.

Imaginem que tenim un proveïdor que té la responsabilitat d'administrar les nostres cabines d'emmagatzematge. Podem agrupar tots aquests amfitrions en un només. D'aquesta manera accediríem a una llista ràpida on veuríem si aquests equips estan bé o no.

Agrupar per marques de fabricants o programari instal·lat és una altra funcionalitat. Com en els serveis podem agrupar grups dins d'altres grups.

Podem anar més enllà?

Sempre. Usar els grups ens servirà per a fer informes de disponibilitat (o SLA si l'aplicació que tenim ens ofereix aquesta possibilitat), i si volem fer-li un volt més de turca podríem usar aquesta informació per al nostre sistema de BI.

Com veieu es pot fer “alguna cosa més” que simplement llistar els errors dels nostres sistemes d'informació