Nota tècnica....

Si alguna vegada has monitorat una bases de dades de ORACLE, una metodologia molt estesa, passa per instal·lar el client de ORACLE en l'equip LINUX i mitjançant TNS utilitzar algun plugin que executi les querys corresponents.

En alguns casos pot aparèixer el següent error: ORA-21561. Aquest error es produeix per una mala configuració del fitxer /etc/hosts

En alguns casos s'ha produït una mala configuració i el nom de l'equip local (on tenim el nostre client instal·lat) no consta en aquest fitxer, simplement afegim el nom del nostre equip al fitxer.

És molt habitual trobar-se el /etc/hosts només amb el nom d'equip localhost o localhost.localdomain (per exemple).