Error ORA-21561 en monitorar bases de dades ORACLE

Nota tècnica....

Si alguna vegada has monitorat una bases de dades de ORACLE, una metodologia molt estesa, passa per instal·lar el client de ORACLE en l'equip LINUX i mitjançant TNS utilitzar algun plugin que executi les querys corresponents.

En alguns casos pot aparèixer el següent error: ORA-21561. Aquest error es produeix per una mala configuració del fitxer /etc/hosts

En alguns casos s'ha produït una mala configuració i el nom de l'equip local (on tenim el nostre client instal·lat) no consta en aquest fitxer, simplement afegim el nom del nostre equip al fitxer.

És molt habitual trobar-se el /etc/hosts només amb el nom d'equip localhost o localhost.localdomain (per exemple).

Veure més noticies