En algunes ocasions, i depenent de la mena d'autenticació que utilitzem ens pot aparèixer aquest error en els logs de Postfix:

SASL authentication failure: No worthy mechs found

Això és degut a la falta d'un parell de llibreries (libplain.so o liblogin.so) en el path /usr/lib/sasl2.

Per a solucionar aquest error en CentOS només hem d'acudir a YUM i instal·lar el paquet que les conté, en aquest cas cyrus-sasl-plain:

yum install cyrus-sasl-plain

I ja tenim el nostre Postfix ben configurat.