Algunes vegades en clonar servidors Linux ens podem trobar amb aquesta mena d'errors:

ifup eth0

Activando interfaz eth0: El dispositivo eth0 no parece estar presente, retrasando la inicialización.

En aquest cas estem tractant amb un CentOS 6.4 x64.

Aquest error és pel fet que en clonar el servidor o importar-lo, l'entorn de virtualització ens ha assignat una MAC diferent a la que teníem anteriorment.

CentOS detecta la nova MAC com si es tractés d'un nou dispositiu, i ens l'afegeix al UDEV. El UDEV ens permet treballar de forma més eficaç amb equips amb molts dispositius (en lloc de tenir una llista interminable en el /dev).

Tenim doncs que seguir aquests senzills passos:

- Primer accedim al fitxer de configuració de Udev :

vi /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules

# program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.

#

# You can modify it, as long as you keep each rule on a single

# line, and change only the value of the NAME= key.

# PCI device 0x8086:0x100f (e1000)

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*",

ATTR=="00:0c:29:42:29:eb", ATTR=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

# PCI device 0x8086:0x100f (e1000)

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR=="00:0c:29:5a:bb:48", ATTR=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth2"

Com podem veure en aquest exemple disposem de dues targetes, la eth0 correspon al servidor original, mentre que la eth2 s'ha creat en iniciar el clon i disposar d'una nova MAC.

Simplement comentarem la eth0 (o eliminem la línia) i posarem que la eth2 és en realitat la eth0. Quedaria alguna cosa asi:

# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules

# program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.

#

# You can modify it, as long as you keep each rule on a single

# line, and change only the value of the NAME= key.

# PCI device 0x8086:0x100f (e1000)

#SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*",

ATTR=="00:0c:29:42:29:eb", ATTR=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

# PCI device 0x8086:0x100f (e1000)

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*",

ATTR=="00:0c:29:5a:bb:48", ATTR=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

- A continuació hem d'editar el nostre fitxer de configuració de la eth0, ja que en aquest fitxer constarà fins i tot com MAC la de la primera targeta:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Una vegada fets els canvis simplement reiniciem el servei.

service network restart