En algunes ocasions vaig poder donar-se el cas que no volem que nostre CentOS on corre el Nagios actualitzi el Kernel. Això sol donar-se en entorns on versions de Kernel poden no estar “oficialment” suportades.

N'hi ha prou amb editar el fitxer:

/etc/yum.conf

En aquest fitxer de configuració del Yum podem modificar paràmetres com la ruta del log o afegir excepcions, que és el que ens interessa en aquest cas.

Per a evitar que actualitzi el Kernel, bastarà amb afegir:

exclude=kernel*

D'aquesta manera quan realitzem un update des del yum ignorarà totes les entrades noves del Kernel.