Coneixem la importància de monitoritzar els equips informàtics de les empreses. Però, significa això que hem de disposar d’un departament de sistemes d’informació a totes elles?

No. Per a les mitjanes empreses, poder externalitzar aquest servei és una bona manera de mantenir-se al dia, desenvolupar aplicacions pròpies i implantar solucions a mida.

En un moment on es pot veure un augment de la digitalització de les empreses, aquestes busquen trobar solucions adaptables a les seves necessitats sense recórrer a grans costos.

En aquest article t’explicarem les característiques i les avantatges de l’externalització TI.

Quins beneficis aporta externalitzar els serveis IT?

Externalitzar els serveis de monitoratge i TI aporten a les empreses mitjanes entre un 40% i un 70% de reducció de despeses. No haver de mantenir un departament sencer de TI i utilitzar el servei per a moments puntuals és un dels punts a valorar per a contractar externs.

L’estalvi de temps és una de les dades que fa que es racionin despeses.

El personal extern està familiaritzat amb les aplicacions. Són eines per a monitoritzar els sistemes informàtics. A la vegada es poden controlar i adaptar a les necessitatst de cada infraestructura. Amb aquest coneixement, s’evita que l’empresa dediqui una partida econòmica a la formació.

Externalitzar ajuda a la presa de decisions que beneficien a l’empresa. Hem de pensar que el persona extern és experti i qualificat, ja que poden respondre a les principals preguntes per facilitar l’elecció de decisions.

La majoria de les companyies informàtiques treballen amb monitorització proactiva. Això permet anticipar-se als problemes.

Reducció de costos i una simplificació de processos, darrera l’externalització dels SI.

Les raons que hem descrit fan que bona part de les empreses es plantegin l’externalització dels seus serveis informàtics.

I des de Solucions IM t’ajudem a posar en pràctica aquest model de gestió.

Que podem fer per tu?

Trobar les millors solucions i programaris per a monitoritzar els teus SI.

Ajudar-te en la implementació i ús d’eines de monitorització, així com un seguiment.

Podem desenvolupar plugins o integrar les eines de monitorització amb altres eines corporatives.