Per a poder revisar bases de dades de SQLServer es requereix un plugin que no ve en el paquet que ens ofereix Nagios, cal instal·lar-lo a part.

Podem descarregar-ho de : http://exchange.nagios.org/directory/Plugins/Databases/SQLServer/check_mssql/details

Es tracta d'un plugin desenvolupat en PHP i ens bastarà amb copiar-ho en la carpeta de plugin de la nostra instal·lació, en el nostre cas:

/usr/lib64/Nagios/plugins/

Una vegada aquí cal donar-li permisos al fitxer:

chmod 777 check_mssql

Ja podem provar-ho:

./check_mssql

UNKNOWN: MSSQL support is not installed on this server.

Si ens apareix aquest error és perquè no tenim instal·lat el suport de PHP per a MSSQL, simplement cal instal·lar-lo (ens trobarà algunes dependències):

yum install php-mssql

./check_mssql

check_mssql: Could not parse arguments

Usage: check_mssql -H --username --password [--port | --instance ] [--database ]

[--query <"text">|filename] [--storeproc <"text">] [--result ] [--warning ] [--critical ] [--help] [--version]

Ja podem preparar qualsevol tipus de consulta i convertir-la en un servei de Nagios.

"