La monitorització és una eina per a ser proactiu en la detecció de problemes i per a ser reactiu en la identificació ràpida de dispositius o serveis involucrats en una incidència.

La combinació de diferents eines (no sols de monitorització), com si fossin un puzle, ajuden a l’eficiència del departament de TI.

A continuació, us indiquem sols algunes de les relacions i millores que podem aconseguir a partir de la monitorització:

  • CMDB. Si disposem d’un CMDB o un senzill inventari, ens podem anar oblidant del manteniment de l’entorn de monitorització. El CMDB recull la informació de l’eina de monitorització i facilita molt el manteniment del dia a dia d’aquesta eina. Inclòs pot utilitzar-se la monitorització per generar informació de volta al CMDB o inventari.
  • Ticketing. No podem convertir les bústies de correus de la gent en receptors de spam que prové de l’eina de monitorització. S’han de generar tickets. Sempre ens serà molt més còmode tenir tot centralitzat.
  • BI. Les eines de BI són (o haurien de ser) transversals en tota l'organització, i la monitorització hauria de ser un més dels repositoris on aconseguir dades per la presa de decisions.

Com podem veure, tenim múltiples peces, i totes poden encaixar per fer un departament de TI més eficient.

I aquí entra un dels requisits que sempre hem de tenir en compte a l’hora d’escollir una eina de monitorització: la seva possibilitat de ser integrada.

Les eines que disposen d’algun tipus d’API (interfície de programació d’aplicacions) són les que permeten qualsevol classe d’integracions. Utilitzant aquesta API podrem integrar d'una forma molt més senzilla les diferents aplicacions que tinguem en el nostre departament TI.

Vols saber quines eines de monitorització tenen APIs que et permeten l’eficiència del departament de TI? Pregunta’ns.