El monitoratge tradicional, com l'entenem tots, són accions proactives o reactives a determinats esdeveniments.

Moltes vegades els tècnics es veuen irremeiablement embolicats en la resolució periòdica dels mateixos esdeveniments. Evidentment podem aplicar mesures correctives per a minimitzar aquests esdeveniments repetitius.

Existeixen, així i tot, un altre tipus d'esdeveniments repetitius en què la causa roman oculta.

En aquesta mena d'esdeveniments entra l'habilitat de tècnic per a relacionar esdeveniments, el seu coneixement de la infraestructura tecnològica, del negoci i dels processos que es realitzen en ell, són les pistes en les quals es basa aquest tècnic per a relacionar aquest esdeveniment amb una situació.

I és en aquestes situacions en què la intel·ligència artificial pot ajudar al tècnic aportant una certa intel·ligència al monitoratge.

Aquesta intel·ligència hauria d'alimentar-se del coneixement inclòs en eines com el propi monitoratge, inventari, eina d'incidències, eines de gestió de negoci, etc. , d'aquesta manera la intel·ligència podria aportar un prediagnòstic basat en esdeveniments.

Un exemple: els primers 4 dies de cada mes tenim una disminució important de l'espai en el nostre servidor destinat a l'eina de recursos humans, provocat per la generació de fitxers que els treballadors descarreguen (nòmines).

Evidentment aquesta relació pot ser molt intuïtiva, però per a un tècnic amb poca experiència o que just acaba d'incorporar-se a l'equip, la intel·ligència artificial pot ser de gran ajuda.

S'imaginen que ens arriba una alarma de la caiguda d'un web service i al costat de l'alarma ens arriba l'enllaç a la documentació i una predicció dient: 87% de possibilitats de relació amb la còpia de seguretat nocturna, 15% de possibilitats de relació amb el reinici del servidor de certificats, 14% de possibilitats de relació amb la caiguda del servei x de l'equip i...? I com gestionem tot això? Amb eines de BI (business intelligence).

Estem lluny que una intel·ligència artificial (o una primera fase) pugui substituir a qualsevol tècnic, però, per a unes certes aproximacions, pot ser una molt bona companya de treball.