Fins ara en aquestes pràctiques amb OP5 Monitor hem après a afegir equips, serveis, i visualitzar aquests en el GeoMap. Tot això està molt bé, és vistós i ens pot venir perfecte per al treball diari, però no podem passar per alt que encara ens vindria millor la definició de processos de negoci, i avui veurem aquesta eina d'OP5 Monitor que realment aquesta genial.

Primer definirem que és un procés de negoci.

Un procés de negoci és una relació d'elements (equips i/o serveis), i que al final ens retornen si aquest procés està funcionant correctament o no.

Imaginem per exemple el nostre cas, Solucions-IM. Fins ara hem monitorat dos equips (hosts) que són els dos dominis i tots els seus serveis.

Però això no defineix si Solucions-IM està realment funcionat, no des d'un punt de vista tècnic, si no des d'un punt de vista funcional. Definirem primer el procés de negoci Solucions-IM:

- Funciona si els dos hosts estan disponibles (solucions-im.com i solucions-im.net).

- Funciona si la web principal està responent.

- Funciona si la web de client està responent.

- Funciona si la base de dades de clients està responent.

Donis d'un punt de vista funcional, com podeu veure no es tracta si tot està en “verd” si no que aquests serveis estiguin a dalt.

Quan els responsables ens demanen l'estat d'un servei no es refereixen a un element concret, si no que volen saber la disponibilitat d'una aplicació o procés de negoci.

El destacable d'OP5 Monitor és la gran varietat d'opcions (condicions) que ens permet usar per a definir el nostre procés de negoci.

Anem amb el nostre exemple i després comentem la resta d'opcions.

Comencem accedint a la icona de “Monitoring” i posteriorment punxem en “Business services”.

Com podeu observar ja tenim un procés de negoci configurat. Podem veure el tipus de norma (o condició) que s'aplica, els botons d'acció, i el disc que ens permet guardar els canvis. És important que a mesura que fem canvis els anem guardant.

El primer que farem és eliminar aquest procés de negoci. Li punxem en l'acció “delete”, li confirmarem quan ens pregunti i guardem els canvis. Ara passem a crear el procés de negoci que hem definit anteriorment. Li donem a “New Business Service” i ens apareix la següent pantalla.

Aquí tenim moltes condicions a triar per al nostre procés de negoci, però en el nostre cas triarem “Worst state” que el que ens retornarà com a estat del procés el pitjor resultat que tinguem en els subprocesos. Si tots els subprocesos estan OK ens retornarà OK, només que tinguem un WARNING serà WARNING i amb un sol CRITIC serà estat CRITIC en el procés de negoci. A continuació li posem un nom, no l'associem amb cap servei ni res i guardem els canvis en tornar a la pantalla principal. Ens hauria d'aparèixer amb estat desconegut, perquè simplement hi ha el nom.

Com podem veure ens sembla ara una pantalla molt semblant a l'anterior (quan creguem el procés) però amb més opcions ara. Si ens fixem podem deduir a més que podem crear subprocesos de subprocesos (crec que aquí està la força d'OP5 Monitor). En la pràctica que portem en marxa per això només crearem “Service” i “Host”.

Afegim tots els serveis i equips que havíem definit amb anterioritat. Al final hauríem de tenir un procés de negoci semblant a això:

Com es pot observar, com que la condició general és que l'estat del procés és el pitjor estat de tot el definit per sota, el tenim en WARNING perquè el temps d'espera de la web de Solucions-IM està per sobre del valor considerat normal.

No tenim límit en la construcció dels nostres processos, i podem posar tants com vulguem, però a continuació veurem els elements que podem usar com a condicions:

- Nombre d'estats fallits en subelements. Per exemple li podríem dir que el procés de negoci sigui WARNING si hi ha 2 estats no OK per sota o CRITICAL si hi ha 3 elements no OK.

- Li podem dir que ens retorni el pitjor valor en el procés de negoci (és el que hem utilitzat en la pràctica).

- També li podem dir que ens retorni el millor estat dels subelements. Aquest va bé si disposem d'un clúster per exemple, ja que si un dels dos equips aquesta OK l'estat del servei és OK.

- Podem definir un % de subprocesos perquè ens doni OK o WARNING. Per exemple tenim una granja de 10 servidors, si tenim 6 caiguts (60%) que sigui WARNING.

- Podem posar també un % per a definir l'estat crític, l'usaríem com en el cas anterior. - Podem a més posar també, qualsevol host amb tots els seus serveis, hosts específics o serveis específics (com hem vist en la pràctica), fins i tot podem posar grups de hosts o serveis.

- Podem posar-li constants i objectes amb valors aleatoris. Per a què serveix això? Bona pregunta. Nosaltres ho usem per a control o test del procés de control. Per exemple podem posar un objecte anomenat FALLADA ALEATÒRIA del tipus “Random” així podem controlar que el procés està funcionant correctament sense necessitat de fer caiguda del servei.

Repetim una vegada més, que la gràcia d'OP5 Monitor és que tots aquests elements es poden combinar fins a trobar la configuració desitjada.

Ens ens veiem fins al 2014!! Bona entrada d'any a tod@s!!!

"