Moltes vegades en els departaments d'informàtica es coneix la necessitat i els avantatges que ofereix una plataforma de monitoratge, però es troben amb la necessitat d'haver de convèncer a algú que no té d'origen el món de les TI.

Aquí van dos motius i una conseqüència que haurien de ser suficient suficients per a convèncer gairebé a qualsevol:

Motiu 1: Manteniment preventiu i proactiu

El monitoratge de les TI permet definir uns límits en els quals el propi departament de Tu haurà d'actuar seguint un procediment. Aquesta pràctica permet fer un manteniment preventiu (evitem l'aparició de problemes) i de manera proactiva (en el moment en què ocorren).

Anem aponer un exemple de prevenció:

- El meu disc dur (c:/), ha de tenir almenys un 5% d'espai lliure perquè els períodes llargs d'absència del departament (caps de setmana) els fitxers temporals generats no es quedin sense espai.

La proactivitat vindria per:

- No vull mirar l'estat del disc dur cada dia, amb el que monitoro la unitat c:/ i poso una alarma que m'avisi. En aquest moment realitzés la prevenció. Com hem pogut veure en aquest cas, el departament s'allibera de la tasca de revisar manualment un indicador, la plataforma de monitoratge t'adverteix de quan hem d'actuar.

Motiu 2: Reducció de la fase de preparació

Què és la fase de preparació? Per a la resolució de problemes (de qualsevol mena de problema) existeix un nombre de fases, i la primera és la de preparació (segons la font a aquesta fase la hi pot cridar d'una altra forma).

La fase de preparació consisteix en la recollida de fets i informació rellevant per al problema. Aquests fets i informació s'han d'analitzar per a continuar cap a la fase de resolució.

Hi ha nombrosos estudis que indiquen que aquesta és la fase en la qual s'inverteix més temps. En cas de les TI s'estima que aquest temps pot ser al voltant del 75% del temps total dedicat a resoldre un problema.

Si monitorem correctament la nostra estructura de TI podem reduir substancialment aquest temps, la qual cosa converteix als tècnics en més eficients.

Tornem a un exemple sense i amb monitoratge:

- En un entorn NO monitorat, el correu electrònic deixa de funcionar. El tècnic rep una trucada d'un usuari. Inicialment el tècnic ha de realitzar les proves necessàries per a distingir si és un problema de l'usuari o és un problema general. Després de diverses proves s'adona que el seu propi correu no funciona, amb el que ha de ser un problema general. Es connecta al servidor de correu, i valguda el correcte funcionament de les bases de dades, connectors i serveis. Com que el servidor sembla funciona correctament ara ha de revisar….

- En un entorn monitorat, el correu electrònic deixa de funcionar. El tècnic rep un SMS indicant que el servidor DNS té el servei DNS detingut.

Com podem veure, en el segon dels casos, el tècnic sap on dirigir-se per a solucionar el problema, estalviant molt temps.

Quan més detallada i precisa el monitoratge, més temps podem reduir.

Conseqüència: Estalvi econòmic

Existeix una conseqüència a l'eficiència i al manteniment preventiu amb proactivitat: estalvi econòmic.

És molt evident que si els tècnics són més eficients necessitem de menys persones en el departament, o millor encara, podem dedicar aquestes persones a tasques més productives.

Amb la prevenció i proactivitat evitem corts de servei, la qual cosa directament pot suposar un estalvi en el negoci. Si l'entitat no pot factura, no pot produir… queda clar que està perdent diners.

Si amb aquests motius i conseqüència el vostre responsable segueix sense entendre els avantatges de disposar d'un monitoratge … sort!