Com es pot conèixer si una inversió econòmica és viable o no? Amb el ROI (Return on Investiment). És l’indicador per excel·lència per quan una empresa es planteja fer una inversió econòmica en algun tipus de recurs (humà, tècnic o estructural). Aquesta mètrica es calcula en base al benefici net que s’obtindrà de la inversió realitzada.

És fàcil mesurar el ROI a recursos humans: més personal, major producció i per tant més benefici.

També en recursos tècnics, a més i/o millor maquinària, més producció i major benefici.

Però quan parlem d’aplicacions informàtiques que no intervenen directament a la producció d’una empresa, com es pot saber el ROI?

Conèixer el ROI de les aplicacions informàtiques.

No és gens fàcil, inclòs es podria dir que és quasi impossible calcular quin benefici econòmic s’obtindrà després de la implantació d’una aplicació informàtica com pot ser el correu electrònic, l’ERP (Entreprise Resource Planning), el CRM (Customer Relationship Management) o el CMDB (Configuration Management DataBase).

En aquests casos el ROI no interessa. Aquestes aplicacions informàtiques són tant necessàries en una empresa que no importa el ROI que puguin tenir. Es valora coses com la funcionalitat i les prestacions.

Ara bé, què passa si es vol implantar una plataforma de monitorització a l’empresa? Com es pot calcular el ROI? Per començar, el ROI és molt difícil de calcular, com passa amb qualsevol aplicació informàtica. Si a això li sumem que no es considera un programa  “productiu” pel negoci, les empreses no senten la necessitat d’implantar una eina d’aquest tipus.

Quin benefici s’obté d’implantar una eina de monitorització?

Els beneficis que s’aconsegueixen amb una eina de monitorització en una empresa són intangibles.

Per una part, s’estalvia temps en la detecció de problemes en la infraestructura informàtica i comunicació, i si es redueix el temps també s’estalvia diners. Per una altra part, els usuaris gaudiran d’una millor experiència d’ús de les aplicacions i dels sistema en general. L’eina de monitorització no patirà talls o ralentitzacions en la prestació dels serveis informàtics, que es tradueix en una major satisfacció de l’usuari i més confiança a les eines de l’empresa per part d’aquests.

Si els usuaris no tenen problemes amb les eines informàtiques que utilitzen a diari, no reportaran queixes al departament d’informàtica. Aconseguirem així un estalvi de temps tant dels usuaris com dels tècnics informàtics.

Per acabar, un altre dels beneficis intangibles és la tranquil·litat que proporciona la monitorització al departament d’informàtica de la empresa. Amb la monitorització els tècnics tenen més visibilitat de l’estat dels elements de la infraestructura.

La monitorització es torna invisible.

La paradoxa de les eines de monitorització: quan millor sigui la monitorització, menys problemes es produiran en la infraestructura informàtica i comunicació de l’empresa. I per tant la monitorització es trona més invisible per l’usuari en el seu dia a dia. Això pot portat a la falsa sensació que tot va bé, i la monitorització no és necessària, quan el que tot vagi bé és precisament gràcies a la monitorització.

Com experts en monitorització, a Solucions-IM sabem molt bé la importància que té en el dia a dia d’una empresa. Sabem com ajudar a les empreses a estalviar diners implantant o millorant els sistemes de monitorització.