La monitorització de sistemes informàtics en 8 passos

17/10/2023

La monitorització de sistemes informàtics és la manera de poder controlar les fallades, els errors i les vulnerabilitats que es poden produir en un equip d’IT.

Amb una correcta monitorització ens adelantem als possibles problemes. Tindrem un control durant les 24 hores, els 7 dies de la setmana dels sistemes informàtics. Així evitarem perdre el temps en detectar les incidències i reduïm despeses.

La monitorització, a més, ofereix estadístiques i seguiment de l’ús dels sistemes informàtics

Quins beneficis aporten la monitorització de sistemes a les empreses?

 • L’empresa troba a temps real l’estat dels sistemes informàtics
 • Es pot detectar de manera immediata d’on provenen els problemes i així poder-los solucionar
 • Es millora l’eficiència i eficàcia del manteniment dels sistemes
 • Es redueixen les despeses a l’empresa, ja que no hi ha pèrdua de temps i recursos en la detecció de problemes.
 • Es millora la satisfacció en l'atenció al client, ja que aquest obté resposta ràpida a les seves peticions.
 • S'accedeix a la situació de les instal·lacions i de l'estat dels sistemes informàtics al moment.
 • Organització dels recursos informàtics: amb informes personalitzats, anàlisi de tendències i alarmes preparades. Detecció a temps les possibles necessitats (d'un altre servidor, augment de memòria ...)

Quins passos són necessaris per començar a monitoritzar els sistemes d’informació?

Per poder monitoritzar els sistemes d'informació cal seguir 8 passos, que anem a detallar tot seguit:

1. Analitzar el sistema.

Per poder realitzar la monitorització primer hem de conèixer el sistema. Aquest coneixement es fa a través d’un inventari:

 • Tipus de component (servidor, router, firewall, switch…)
 • Marca del component (Windows, Oracle, Intel, Apache…)
 • IP de la màquina.

2. Identificar els responsables.

S’han d’identificar els responsables dels àmbits on afecta la instal·lació, tan de dintre com de fora del departament IT. S’han d’involucrar en el procés i detectar les seves necessitats.

3. Definir les alarmes.

Per configurar la monitorització cal definir quin tipus d'alarmes i per a cada element: l'ample de banda limitat, l'espai lliure dels discos, els processadors saturats ...

4. Crear les alertes personalitzades.

Quan es llançarà una alarma? En quin moment el monitoratge avisarà d'una possible fallada? Això s'ha de definir en la mateixa eina. Un exemple d'alarma és quan s’arribi al 80% de memòria ocupada. És important definir les alarmes per tal de que avisin amb la suficient antelació com per tenir prou temps d’evitar que el sistema tingui problemes de funcionament. Això dependrà del funcionament intern de cada departament IT i de la disponibilitat de recursos.

5. Personalitzar els avisos.

Hem creat alertes personalitzades, però com ens arribaran aquestes alarmes? Amb un SMS, un email o un codi push? Això es pot, i s’ha de personalitzar a l’eina de monitorització.

6. Redactar un pla d’instal·lació.

Vistes les necessitats d’una eina de monitorització és important redactar el pla d’instal·lació. S’ha de tenir en compte que:

 • S’han de mantenir les mesures de seguretat existents
 • S’ha de minimitzar el número de sistemes intermitjos
 • S’ha de minimitzar l’impacte en el sistema on es treballarà

7. Seleccionar eines de monitorització.

Vistes les necessitats de monitorització dels sistemes d'informació és el moment d'escollir una eina de monitorització.

Des de Solucions IM treballem amb Nagios, ITRS OP5 Monitor, Zabbix, Checkmk y Centreon. Depenent dels sistemes d'informació que es vulguin monitoritzar, serà millor una eina o una altra. Si tens dubtes de quina és la millor, pots contactar amb nosaltres i t'ajudarem.

8. Definició de protocols d’actuació.

Per acabar, un cop instal·lada i configurada l'eina de monitorització, definim els protocols d'actuació davant de cada alarma que detecti el sistema de monitoratge.

En aquest article t'hem detallat els beneficis de les eines de monitorització i els passos a seguir per monitoritzar els sistemes d'informació. Comptar amb una empresa externa de manteniment informàtic t'ajudarà a tenir els sistemes revisats, actualitzats i monitoritzats.