Les empreses disposen d’una àmplia infraestructura TI acord amb les seves necessitats i amb la seva grandària. A la vegada, aquesta es torna cada cop més indispensable per la productivitat de l’empresa i és molt important que la monitorització ajudi a mantenir la seva bona salut.

A l’actualitat la monitorizació s’ha tornat una peça clau per conèixer l’estat de les infraestructures TI.

Però...

Qui s’encarrega de mantenir la bona salut de la monitorització?

La importància de les eines de monitorització

Com totes les aplicacions que s’utilitzen en la informàtica, les eines per al control també evolucionen i milloren dia a dia.

És per això pel que és important mantenir-les actualitzades i poder gaudir de totes les prestacions possibles.

Les plataformes de control que queden desactualitzades no treballen de la manera més òptima possible. En alguns casos són incapaces de monitoritzar noves tecnologies que van apareixent a l’empresa.

Monitoritzar els elements TI ens fa conèixer el seu estat de salut i evitar que deixin de ser productius.

Per la mateixa raó s’hauria de controlar l’estat de la monitorització. En unes altres paraules: s’hauria de monitoritzar la plataforma de monitorització.

Auditories periòdiques

Les auditories periòdiques també són una gran eina per saber si la vigilància que es realitza de la infraestructura TI és la més indicada a les necessitats de l’empresa.

És important monitoritzar aquells elements més crítics en la productivitat de l’empresa. Però també és important fer-lo de la manera correcta per optimitzar els recursos disponibles.

La monitorització ha d’alertar d’allò que, de n funcionar correctament, pot causar un problema a la productivitat de l’empresa.

Pla de contingència

Totes les empreses, o en el seu defecte, el departament de TI, haurien de comptar amb un pla de contingència.

Aquest pla podrà donar resposta amb agilitat a qualsevol imprevist que afecti a la plataforma de monitorització i impedeixi el seu funcionament.

Què fem a Solucions-IM?

El servei de manteniment que ofereix Solucions-IM als seus clients contempla totes aquestes opcions mencionades abans per a què els clients disposin sempre d’una plataforma de monitorització em plena salut.

Aquest servei inclou l’actualització a les últimes versions tant de l’eina de monitorització com del sistema operatiu en el que es troba instal·lada.

Per assegurar el seu òptim rendiment, ho provem abans nosaltres mateixos. Abans d¡actualitzar les noves versions, en els laboratoris de Solucions-IM es realitzen les proves necessàries per prevenir possibles problemes a la infraestructura TI del client.

Solucions-IM disposa d’un sistema de monitorització propi per controlar la bona salut de la plataforma de monitorització del client les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

També inclou el seguiment de la plataforma de monitorització dels clients a través d’auditories periòdiques que ajuden a millorar la vigilància o el control de les infraestructures TI de la empresa.

Col·laborem amb els nostres clients en l’elaboració del pla de contingència que millor s’adapti en funció de les seves necessitats i situacions.

Amb el servei de manteniment de la plataformes de monitorització, els clients de Solucions-IM compten amb la tranquil·litat de tenir una plataforma en un estat òptim per executar la seva feina.

"