Monitoratge amb Checkmk

Contacta amb nosaltres per a obtenir més informació.

Checkmk és una solució integral de monitoratge per a aplicacions, servidors, sistemes d'emmagatzematge, xarxes etc... De fàcil aprenentatge i ús, però prou potent per als entorns TI més complexos.

Avantatges del monitoratge amb Checkmk

El seu alt nivell d'automatització de processos és clau per a agilitar la detecció de dispositius, la seva configuració i eliminació de manera automàtica si és necessari, així com la integració d'altres aplicacions utilitzant l'eina d'integració de APIs.

Els seus més de 1900 plugins disponibles fan de Checkmk una potent eina per al monitoratge de l'entorn de TI.

Una de les seves característiques és la visualització amb Grafana, totalment personalitzable la qual cosa permet obtenir una ràpida i clara visió de l'estat de tota la infraestructura.

Checkmk és conscient de la importància dels processos comercials en les empreses i per aquesta raó ha desenvolupat un procés de monitoratge per a aquesta mena d'aplicacions proporcionant dades de trànsit, estat i funcionalitats

No hi ha resultats disponibles