Actualment la seguretat s’està convertint en una de les preocupacions més importants per les empreses, ja que cada vegada es treballa amb més dades de forma digital. La gran quantitat de dades i la seva sensibilitat, fa que es necessiti invertir en sistemes que els protegeixin d’usos fraudulents.

Per aquest motiu, és important saber que una eina de monitorització també pot ajudar a la ciberseguretat de les empreses.

Una eina de monitorització ajuda a evitar ciberatacs.

Encara que les eines de monitorització no són les plataformes ideals per evitar els ciberatacs, sí que, per anàlisis d’errors, ajuden a detectar possibles atacs.

Per un costat, la pròpia eina de monitorització disposa de característiques pròpies que poden ajudar a la seguretat de la monitorització:

  • Si l’eina de monitorització que utilitzem està basada en codi obert, aquest es pot revisar sense cap problema i saber que tot és correcte en ell. A més de poder configurar cada especificació de la millor manera possible per augmentar la seguretat.
  • La majoria de les eines de monitorització s’instal·len en un sistema operatiu Linux. Aquest tipus de sistema operatiu s’adapta als requisits de seguretat necessaris de les empreses.
  • Una bona pràctica per assegurar la monitorització de l’empresa és disposar de 3 instàncies: una principal o de producció, una altra de prova i una de Disaster Recovery.
  • Per últim, la gestió d’usuaris és molt important i seria convenient activar l’autenticació de doble factor, si l’eina ho permet.

Per un altre costat, la monitorització també pot prestar una ajudar directa a la seguretat:

  • Monitoritzant ports TCP o UDP sensibles de ser atacats. En aquest cas se sap en tot moment so aquests ports estan oberts o tancats.
  • A través de la monitorització dels elements de xarxa, com els switchs, es té el control dels cables que hi ha connectats i si hi ha algun tipus de manipulació no autoritzada. També es pot vigilar l’activitat de cada interfície per veure canvis en el flux com ralentització o inclús parades. I és rellevant conèixer si la xarxa de suport està activada o no, ja que això indica que la xarxa principal té algun problema.
  • Saber quants i quins usuaris estan logats a les eines de l’empresa. Així, es poden descobrir intrusos a la infraestructura o preveure un atac per denegació de servei (DoS). També detectar si hi ha hagut molts intents de login fallits que indiquen que algú està tantejant entrar per la força.
  • Un canvi en certs arxius també pot ser indicatiu d’un ciberatac, però si aquests estan monitoritzats és més fàcil detectar els atacs i posar remei abans que causin un dany considerable a l’empresa.
  • Les pàgines web també poden ser objectiu de ciberatacs. Amb la monitorització es controla que els DNS no canviïn, que el propi contingut de la web no sigui modificat de forma fraudulenta, l’estat dels certificats, etc.

A Solucions-IM portem molts anys ajudant als nostres clients a millorar la seva seguretat gràcies a les eines de monitorització.