En el moment de monitorar un SAI haurem de decidir quin nivell desitgem disposar de monitoratge. Hem de tenir en compte que la majoria de fabricants ens provine tant de SNMP com de TRAPS, amb la qual cosa el límit el posem nosaltres.

Una altra cosa important és tenir en compte que el moltes ocasions el manteniment d'aquestes instal·lacions corren a compte d'altres departament (serveis generals, manteniment) o fins i tot el manteniment pot estar subcontractat.

En qualsevol dels casos anteriors analitzarem com monitorar un SAI de la forma més bàsica.

Existeixen tres paràmetres essencials que hem de tenir sempre monitorats:

- Nivell de càrrega de la bateria.

- Temps de vida de la bateria en cas entrada en funcionament.

- Nivell potencia de sortida usat.

El nivell de càrrega de bateria fa referència al % de càrrega energètica d'aquesta. Evidentment considerarem que la bateria ha d'estar sempre per sobre del 90% de la seva càrrega, i per sota del 50% ens indicarem que hi ha una alarma crítica.

El temps de vida de les bateries en cas d'entrada en funcionament és el temps que el SAI interpreta que podrà subministrar energia en cas de fallada elèctrica, aquest valor serà en funció de la potència que ha de subministrar i el nivell de càrrega de bateria. Aquest valor dependrà doncs de la instal·lació, perquè en alguns casos podem considerar que per sota de 15 minuts pot ser un error, però en altres casos pot ser un valor correcte.

El nivell de potència és el % de la capacitat de potència usada pel SAI. Si no tenim connectat res darrere del SAI considera que pot ser el 0% mentre que si tenim equips podem arribar al 100%. Recomanem considerar un 90% sempre com alerta preventiva, mentre que el 95% pot considerar-se un valor crític.

Ara que tenim clar el que anem hem de monitorar, anem a per això. En el nostre exemple serà un SAI MGETM GalaxyTM 3000 i interpretem com a avís si no pot subministrar-nos més de 10 minuts d'electricitat (5 serà un error crític).

Llegint els manuals trobem que per a aquest model:

backup_time = SNMPv2-SMI::enterprises.705.1.5.1.0

batt_charge_level = SNMPv2-SMI::enterprises.705.1.5.2.0

output_load = SNMPv2-SMI::enterprises.705.1.7.2.1.4.1

Quedarien així les nostres configuracions SNMP:

check_xi_service_snmp! -o SNMPv2-SMI::enterprises.705.1.5.1.0 -C public -P 1 -u "Segundos" -w 600: -c 500:

check_xi_service_snmp! -o SNMPv2-SMI::enterprises.705.1.5.2.0 -C public -P 1 -u "%" -w 90: -c 80:

check_xi_service_snmp! -o SNMPv2-SMI::enterprises.705.1.5.2.0 -C public -P 1 -u "%" -w 90 -c 95

En el nostre cas per al temps de vida el valor retornat és en segons i considerant la instal·lació comprenem que menys de 10 minuts de vida de bateries en cas de fallada elèctrica és motiu de revisió (alerta preventiva).

"