La monitorització sembla una cosa senzilla: des d’una aplicació de monitorització es creen alertes d’estat dels elements que conformen l’estructura TI d’una empresa.

En part és cert.

Però si profunditzem més ens podem preguntar a què ens referim quan parlem d’elements. En principi pensarem en tots aquells aparells que formen part de la infraestructura TI, com servidors, switchs, routers,, impressores, etc.

Si anem una mica més enllà, ens adonarem de que la monitorització també és extensible a la part “no física” de la infraestructura. És a dir; aplicacions, bases de dades, sistemes de fitxers, etc.

El que al principi semblava tan simple pot arribar a ser tant complexe com vulguem.

Amb aquesta filosofia és amb la que treballem amb els nostres clients i això ens porta a que ens plantegem reptes en la monitorització de les seves empreses.

Unificar la informació en una sola aplicació.

Fa poc un client ens va demanar unificar en una única plataforma la informació de diferents aplicacions de monitorització.

És una empresa que disposa de varies instàncies d’un mateix dispositiu i l’equip de suport necessitava tenir cada una de les alertes unificades en una sola eina.

Des de Solucions-IM vam crear una integració que portés tota la informació necessària a una nova aplicació. Allà no es realitza la monitorització, sinó que sols es mostren els avisos rebuts des de la resta de les instàncies.

A més, la informació ha de ser real i, per tant, s’ha d’actualitzar els canvis que es van produint en les instàncies que executen la monitorització. Aquestes modificacions poden ser l’alta o baixa de parts monitoritzades, els estats en els que es troben els elements, etc.

Script per crear serveis automàticament.

En un altre cas tenim un client que treballa amb Zabbix. La seva necessitat era la de generar serveis automàticament a partir dels grups d’elements (hostgroup) que havia creat a la seva eina Zabbix.

Per això vam produir un script que executa aquesta tasca de forma automàtica.

Donar resposta a les inquietuds des nostres clients.

Aquests són alguns dels exemples de les inquietuds que ens transmeten els nostres clients i a les que des de Solucions-IM donem resposta.

Pot semblar que una empresa de monitorització es dedica a gestionar el dia a dia d’una plataforma de monitorització. Però hi ha necessitats i inquietuds dels clients que converteixen aquest “dia a dia” en una tasca per res monòtona o simple.

Ens encanta que els nostres clients ens plantegin aquests reptes, ja que això ens fa créixer com professionals de la monitorització i amplia els nostres coneixements, i a la vegada beneficia a tots els clients.