Existeixen moltes formis de monitorar un servei apatxe, però potser la més senzilla és accedint al mòdul server-estatus. En el següent link podreu trobar informació de com configurar el mòdul:

http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_status.html

Una vegada tenim actiu el servei disposem de molts plugin per a monitorar els valors, però ens hem decideixo per provar check_apachestatus.pl :

http://exchange.nagios.org/directory/Plugins/Web-Servers/Apache/check_apachestatus/details

Existeix la possibilitat d'incorporar tots els valors en una única gràfica del PNP4Nagios, però sincerament es fa difícil llegir les dades. Us deixem l'enllaç per a muntar-lo:

http://docs.pnp4nagios.org/templates/check_apachestatus

A nosaltres ens agrada més disposar de totes les dades per separat, així ens és més còmode llegir com està l'Apatxe. Però si mirem com ens retorna els valors veurem alguna cosa que no està bé:

# ./check_apachestatus.pl -H 127.0.0.1

OK 0.063242 seconds response time. Idle 10, busy 1, open slots 245 | 10;0;0;1;0;0;0;0;0;0;245

Si ens fixem després de “|” ens lliuren tots els valors un darrere de l'altre, i això farà que les gràfiques del PNP4Nagios no es generin correctament, ja que aquest hauria de rebre una cadena tipus Valor=X.

Així que ens posem a la feina i substituïm les cadenes del plugin:

%d;%d;%d;%d;%d; %d; %d; %d; %d; %d; %dn

Per aquestes altres

: Waiting for Connection=%d;Starting up=%d;Reading Request=%d;Sending Reply=%d;Keepalive=%d;DNS Lookup=%d;Closing connection=%d;Logging=%d;Gracefully finishing=%d;Idle cleanup of worker=%d;Open slot with no current process=%dn

Una cosa així ens quedarà:

"