Com hem explicat en anteriors ocasions, el monitoratge de les aplicacions és un dels arguments més potents a l'hora de defensar un projecte de monitoratge.

Una de les tasques més pesades, desagraïdes, però al seu torn més crítiques és la validació de les còpies de seguretat. A més és habitual disposar d'un entorn de còpies de seguretat divers, amb moltes aplicacions de còpies per a entorns diferents (màquines virtuals, fitxers compartits, etc.). Tot això ens porta a una despesa de recursos important (temps).

Com podem millorar tot això? Efectivament, monitorant.

Marcarem dos objectius per al monitoratge de còpies de seguretat:

 Primer. Disposar d'un únic lloc on revisar l'estat de totes les còpies.
 Segon. Generar reportis automàtics.

Per a la primera part haurem d'analitzar les aplicacions amb les quals realitzem les còpies de seguretat. Imaginem el cas de Còpia de seguretat Exec. Habitualment tenim una consola, on programem les còpies i se'ns retorna l'estat d'aquesta tasques. Per a monitorar una aplicació hem de conèixer el funcionament “intern” d'aquesta, per a poder saber què i com monitorar-la. En el nostre exemple, Còpia de seguretat Exec, ho tenim instal·lat en un servidor Windows, i utilitza una base de dades SQLServer Express. És clar com monitorarem doncs aquesta aplicació: atacant la base de dades.

Simplement preparem un petit plugin que accedeixi a aquesta base de dades, busqui totes les tasques programades, i ens retorni el seu últim estat.

A continuació un exemple de com el podríem veure en la nostra plataforma de monitoratge:

Si disposem d'altres aplicacions amb les quals fem còpies de seguretat, simplement les aniríem afegint, de manera que amb un primer cop d'ull (en un únic punt) podríem saber l'estat de tot el nostre entorn de còpies de seguretat.

La segona part seriosa reportar aquestes dades. Aquí entra en joc la nostra plataforma de monitoratge. Per a nosaltres OP5 Monitor és una molt bona eina per a aquest propòsit. Preparem un reporti on posem tots els serveis referents al monitoratge. Així podem avaluar la disponibilitat global del servei de còpies de seguretat. En nuesro exemple veiem que el 32% del temps (les ultimes 24horas) les còpies de seguretat han estat bé, mentre que el 0,2% hem estat en estat “warning”. El 67% de temps indeterminat correspon al temps en què el servei no estava configurat. A continuació un exemple:

Imaginem ara perquè una entorn on tenim totes les còpies de seguretat monitorades, on un tècnic puc entrar i veure que “tot està en verd” (o on rep un mail si alguna còpia de seguretat no ha funcionat), i on els responsables de servei simplement reben cada dia (o en la periodicitat que es vulgui) un reporti automàtic amb la disponibilitat de totes les còpies de seguretat. Fanfarró no?

"