En aquesta sèrie d'entrades en el blog us comptarem com monitorar de manera alternativa aquests serveis que a vegades se'ns fan impossibles, encara que com deien: impossible is nothing

Equip a monitorar: SnapServer 420

Fabricant: Overland

Servei a afegir: Temperatura interna i externa

Bé comencem buscant informació el producte i llegint manuals.

Evidentment l'equip disposa de SNMP amb el que comencem a mirar mibs, i curiosament no trobem l'opció de monitorar per SNMP els dos sensors de temperatura que incorpora (intern i extern).

Segon intent, SSH. Revisem els comandos disponibles i trobem l'opció d'accedir manera “root”, per a posteriorment visualitzar els valors que ens interessen. Però clar, un usuari administrador per a monitorar mai és una molt bona opció.

Continuem mirant i podem veure que un usuari amb permisos molt limitats pot accedir a la web, autenticar-se i veure aquests valors en la web.

Bé ja tenim on trobar les dades.

Simplement ens queda ara implantar un petit script que connecti contra la URL que ens retorna aquests valors, ens autentiquem, i tractem la cadena.

No tan complicat al final, però on hem perdut el temps en aquesta ocasió és a trobar el camí fins al valor: impossible is nothing, encara que no sigui evident des del principi. Resultat en OP5 Monitor:

"