La majoria de vegades que monitorem la xarxa, pensem primer a detectar la disponibilitat del dispositiu (ping) i en alguns casos afegim el consum del port (bandwith).

Hi ha un parell de paràmetres que hauríem de considerar bàsics quan pensem en el monitoratge de la xarxa: la % de CPU i la quantitat de memòria usada.

En funció de com tinguem configurada la xarxa (protocols, tipologia, etc.) pot donar-se el cas que els switchs no tinguin un problema d'amplada de banda, però sí d'utilització de CPU.

Simplement afegirem un parell de consultes SNMP:

CPU (%) OID 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.9.6.1.0

Total de memòria Usada (bytes) OID 1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.5.1.1.2.1.1.1.7.1