Com vam veure amb anterioritat existeix un petit script PHP que ens permet accedir remotament per SSH2 a equips per a poder executar comandos (o plugins).

En alguns equips aquest script no funciona correctament i ens pot donar continus errors d'autenticació.

Aquest error és pel fet que el script està escrit de tal manera que si en el servidor que volem connectar té el paràmetre PasswordAuthentication com “NO”, no ens deixés connectar.

Deixarem que els experts de seguretat decideixin si aquest paràmetre és útil o no, però en qualsevol cas les distribucions ens els lliuren amb opcions diferents. Mentre RedHat i CentOS ens lliuren per defecte aquest paràmetre deshabilitat, en SUSE i OpenSUSE el trobarem habilitat.

Simplement haurem de buscar el fitxer de configuració del dimoni SSH en la nostra distribució, i comentar l'opció si no ho està. Finalment reiniciem el dimoni SSH per a assegurar-nos que recull la nova configuració. I llest!

En aquest laboratori hem usat OpenSuse 13.1 de 32 bits:

vi /etc/ssh/sshd_config

#PasswordAuthentication no

service sshd restart