Sens dubte el monitoratge ens genera una pregunta constant Què devem i que no hem de monitorar?, i les impressores no són una excepció.

Avui tractarem les impressores que es troben directament connectades a la xarxa. Les impressores locals les tractarem un altre dia.

Com la majoria de dispositius de xarxa i sense un sistema operatiu (més enllà d'un microprogramari) l'opció en SNMP. El protocol SNMP el trobarem disponible en la majoria de dispositius, encara que no sempre s'utilitzessin els mateixos OID, perquè aquí cada fabricant defineix els seus i amb els variables que considera oportunes (després veurem alguns exemples).

Comencem doncs veient que coses són interessants de monitorar d'una impressora:

- La connectivitat. Aquest és sens dubte algun el primer gran objectiu. Per a saber la disponibilitat ens bastarà amb manar un ping, però hauríem de tenir en compte l'horari. Les impressores són dispositius que per norma general ens podem trobar apagats. Per a evitar que Nagios (o els sistemes de monitoratge) ens generin alarmes hauríem d'aplicar-los un horari, que hauria de ser el laboral. Hi ha casos que fins pot ser interessant escurçar l'horari laboral, per exemple si una empresa treballa de 8.00 a 19.00, pot ser una bona opció aplicar un horari de 10.00 a 17.00, ja que l'usuari pot ser habitual que encengui la impressora o tarda o l'apagui primerenc.

- El model. SNMP ens retornarà el model de la impressora sense cap mena de problemes. Evidentment d'aquí no traurem cap alarma, però pot ser interessant contrastar la informació o simplement disposar d'ella (quantes vegades no ha preguntat un tècnic pel model a l'usuari final i est li ha donat la informació incorrecta). Es pot usar aquesta informació per a fer inventari.

- Nivell de tòner. Aquí un de les dades més interessants. Evidentment podem posar una alarma perquè quan el nivell de tòner baixi s'enviï un mail al departament de compres o directament al proveïdor, però avui dia és molt habitual disposar del sistema de cost per pàgina. En aquest cas el nivell e tòner ens servirà per a contrastar els canvis de tòner i valorar si econòmicament l'operació ens és favorable. A part del nivell de tòner negre pot saber-se el de la resta de consumibles (fusor, filtres o del tòner de color).

- Comptador d'impressions. La majoria d'impressores disposen de comptadors d'impressions, ja sigui total o separat per tipus (color i negre, simple i dúplex, etc.). Aquest és una altra dada que encara que no té un ús tècnic pot ser usat per al seguiment de servei i avaluació de costos.

- Error de dispositiu. Una altra funcionalitat que no trobem en totes les impressores, però que a nivell tècnic és molt interessant, el missatge d'error. Aquest missatge pot ser en alguns casos codificat, però suficient perquè el tècnic sàpiga (sense visitar el dispositiu) que es queixa aquest (embús de paper, safates obertes, falta de paper, etc.). Com comentàvem amb anterioritat, no sempre els OID són els mateixos per a la mateixa funció en diferents marques. Així per exemple els nivells de tòner poden tenir diferents OID i fins i tot mostrar-se de manera diferent, ja que alguns fabricants indiquen el % restant, però altres el nombre d'impressions realitzat (mentre que un altre OID indica el total d'impressions disponibles amb el tòner).

"