Un dispositiu molt habitual de trobar-nos en els CPD són els Netbotz. Aquest dispositiu de APC ens permet connectar sensors d'ambient i algun més per a poder saber l'estat del nostre CPD. Existeixen molts models en funció de la quantitat de dispositius que poden anar connectats, teniu tota la informació necessària en la web: http://www.netbotz.com

Com no, aquest és un dispositiu important a monitorar en el negoci.

Començarem per la ubicació de nostra mib (necessària si veurem els traps). La mib la podem descargat directament del dispositiu:

http://ip_del_netbotz/netbotzv2.mib

El tema dels traps els tractarem en un altre post.

Pel fet que cada model de Netbotz és diferent i pot venir amb diferent nombre de dispositius i sensors, el millor és “investigar” una mica a veure com està configurat, per a ells llançarem dos comandos SNMP que ens retornaran les configuracions dels sensors d'ambient i els de contacte:

snmpbulkwalk -c public -v 2c ip.mi.netbotz 1.3.6.1.4.1.5528.100.4.1

snmpbulkwalk -c public -v 2c ip.mi.netbotz 1.3.6.1.4.1.5528.100.4.2

En el primer cas ens hauria de donar alguna cosa semblança a això:

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.1.1095346743 = STRING: "nbHawkEnc_0_TEMP"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.1.3242830391 = STRING: "nbHawkEnc_2_TEMP"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.2.1095346743 = INTEGER: 187

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.2.3242830391 = INTEGER: 232

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.3.1095346743 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.3.3242830391 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.4.1095346743 = STRING: "TEMPERATURA CPD"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.4.3242830391 = STRING: "TEMPERATURA CPD"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.5.1095346743 = STRING: "nbHawkEnc_0"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.5.3242830391 = STRING: "nbHawkEnc_2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.6.1095346743 = ""

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.6.3242830391 = ""

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.7.1095346743 = STRING: "18.700000"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.7.3242830391 = STRING: "23.300000"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.8.1095346743 = INTEGER: 18

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.8.3242830391 = INTEGER: 23

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.9.1095346743 = INTEGER: 65

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.9.3242830391 = INTEGER: 73

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.10.1095346743 = Counter32: 1095346743

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.10.3242830391 = Counter32: 3242830391

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.2.1.1.1094232622 = STRING: "nbHawkEnc_0_HUMI"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.2.1.1.3241716270 = STRING: "nbHawkEnc_2_HUMI"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.2.1.2.1094232622 = INTEGER: 570

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.2.1.2.3241716270 = INTEGER: 450

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.2.1.3.1094232622 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.2.1.3.3241716270 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.2.1.4.1094232622 = STRING: "HUMEDAD CPD"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.2.1.4.3241716270 = STRING: "HUMEDAD CPD"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.2.1.5.1094232622 = STRING: "nbHawkEnc_0"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.2.1.5.3241716270 = STRING: "nbHawkEnc_2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.2.1.6.1094232622 = "" SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.2.1.6.3241716270 = ""

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.2.1.7.1094232622 = STRING: "57.000000"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.2.1.7.3241716270 = STRING: "45.000000"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.2.1.8.1094232622 = INTEGER: 57

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.2.1.8.3241716270 = INTEGER: 45

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.2.1.9.1094232622 = Counter32: 1094232622

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.2.1.9.3241716270 = Counter32: 3241716270

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.3.1.1.2634294963 = STRING: "nbHawkEnc_0_DEW"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.3.1.1.2667849395 = STRING: "nbHawkEnc_2_DEW"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.3.1.2.2634294963 = INTEGER: 100

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.3.1.2.2667849395 = INTEGER: 106

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.3.1.3.2634294963 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.3.1.3.2667849395 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.3.1.4.2634294963 = STRING: "CONDENSACION CPD"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.3.1.4.2667849395 = STRING: "CONDENSACI**N CPD"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.3.1.5.2634294963 = STRING: "nbHawkEnc_0"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.3.1.5.2667849395 = STRING: "nbHawkEnc_2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.3.1.6.2634294963 = ""

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.3.1.6.2667849395 = ""

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.3.1.7.2634294963 = STRING: "10.000000"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.3.1.7.2667849395 = STRING: "10.600000"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.3.1.8.2634294963 = INTEGER: 10

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.3.1.8.2667849395 = INTEGER: 10

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.3.1.9.2634294963 = Counter32: 2634294963

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.3.1.9.2667849395 = Counter32: 2667849395

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.4.1.1.1092397166 = STRING: "nbHawkEnc_0_AUDI"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.4.1.1.3239880814 = STRING: "nbHawkEnc_2_AUDI"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.4.1.2.1092397166 = INTEGER: 130

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.4.1.2.3239880814 = INTEGER: 80

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.4.1.3.1092397166 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.4.1.3.3239880814 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.4.1.4.1092397166 = STRING: "AUDIO"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.4.1.4.3239880814 = STRING: "AUDIO"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.4.1.5.1092397166 = STRING: "nbHawkEnc_0"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.4.1.5.3239880814 = STRING: "nbHawkEnc_2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.4.1.6.1092397166 = ""

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.4.1.6.3239880814 = ""

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.4.1.7.1092397166 = STRING: "13.000000"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.4.1.7.3239880814 = STRING: "8.000000"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.4.1.8.1092397166 = INTEGER: 13

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.4.1.8.3239880814 = INTEGER: 8

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.4.1.9.1092397166 = Counter32: 1092397166

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.4.1.9.3239880814 = Counter32: 3239880814

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.5.1.1.1092459120 = STRING: "nbHawkEnc_0_AFLW"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.5.1.1.3239942768 = STRING: "nbHawkEnc_2_AFLW"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.5.1.2.1092459120 = INTEGER: 76

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.5.1.2.3239942768 = INTEGER: 304

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.5.1.3.1092459120 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.5.1.3.3239942768 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.5.1.4.1092459120 = STRING: "FLUJO AIRE CPD"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.5.1.4.3239942768 = STRING: "FLUJO AIRE"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.5.1.5.1092459120 = STRING: "nbHawkEnc_0"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.5.1.5.3239942768 = STRING: "nbHawkEnc_2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.5.1.6.1092459120 = ""

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.5.1.6.3239942768 = ""

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.5.1.7.1092459120 = STRING: "7.619998"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.5.1.7.3239942768 = STRING: "30.479991"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.5.1.8.1092459120 = INTEGER: 7

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.5.1.8.3239942768 = INTEGER: 30

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.5.1.9.1092459120 = Counter32: 1092459120

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.5.1.9.3239942768 = Counter32: 3239942768

Si analitzem una mica veurem que en aquest cas, aquest model i la seva configuració ens dóna valors de temperatura, humitat, condensació, flux d'aire i àudio. En el nostre exemple ens fixarem només en la temperatura i la humitat, que serà el que ens interessa més monitorar.

En el cas de la temperatura podem veure que ens dóna que hi ha dos sensors i els valors en diversos formats.

Agafarem aquests dos valors:

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.8.1095346743 = INTEGER: 18

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.8.3242830391 = INTEGER: 23

Com doneu observar són valors INTEGER que ens aniran bé per a fer les gràfiques més endavant (és clar que amb un valor STRING no les tindrem).

Teníem l'opció de triar:

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.2.1095346743 = INTEGER: 187

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.1.1.2.3242830391 = INTEGER: 232

En realitat el valor dels sensors és 18,7 i 23,2 però ens decantem pels valors sencers, si triéssim l'altra opció hauríem de dividir per 10 el valor i això ens complica bastant el monitoratge. Anem al senzill, que és el valor sencer.

El mateix ens passa amb la humitat, agafem els valors sencers (percentuals):

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.2.1.8.1094232622 = INTEGER: 57

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.1.2.1.8.3241716270 = INTEGER: 45

Que corresponen a 57% i 45%.

Cal definir ara les alarmes per a la temperatura i la humitat, en el nostre cas considerarem:

- Temperatura OK = 20-23

- Temperatura Warning = 15-20 i 23-25

- Temperatura Critical = <15 i >25

- Humitat OK = 40-60

- Humitat Warning = 25-40 i 60-73

- Humitat Critical = <25 i >73

Aquests valors hauria d'oferir-los l'instal·lador del CPD (i la resta de valors que volguéssim monitorar).

Ara anem pels sensors de contacte, hauria de sortir-nos alguna cosa semblança a això:

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.1.1091100500 = STRING: "nbHawkEnc_0_DRY3"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.1.1091100501 = STRING: "nbHawkEnc_0_DRY2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.1.1091100502 = STRING: "nbHawkEnc_0_DRY1"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.1.3238584147 = STRING: "nbHawkEnc_2_DRY4"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.1.3238584148 = STRING: "nbHawkEnc_2_DRY3"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.1.3238584149 = STRING: "nbHawkEnc_2_DRY2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.1.3238584150 = STRING: "nbHawkEnc_2_DRY1"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.2.1091100500 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.2.1091100501 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.2.1091100502 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.2.3238584147 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.2.3238584148 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.2.3238584149 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.2.3238584150 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.3.1091100500 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.3.1091100501 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.3.1091100502 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.3.3238584147 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.3.3238584148 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.3.3238584149 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.3.3238584150 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.4.1091100500 = STRING: "CLIMATIZADOR"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.4.1091100501 = STRING: "INUNDACION ZONA CLIMA 1 Y 3"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.4.1091100502 = STRING: "INUNDACION ZONA CLIMA 2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.4.3238584147 = STRING: "SAI**S"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.4.3238584148 = STRING: "INCENDIO"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.4.3238584149 = STRING: "ARMARIO EL**CTRICO RACKS"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.4.3238584150 = STRING: "ARMARIO EL**CTRICO CLIMAS"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.5.1091100500 = STRING: "nbHawkEnc_0"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.5.1091100501 = STRING: "nbHawkEnc_0"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.5.1091100502 = STRING: "nbHawkEnc_0"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.5.3238584147 = STRING: "nbHawkEnc_2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.5.3238584148 = STRING: "nbHawkEnc_2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.5.3238584149 = STRING: "nbHawkEnc_2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.5.3238584150 = STRING: "nbHawkEnc_2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.6.1091100500 = STRING: "nbHawkEnc_0_DIN3"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.6.1091100501 = STRING: "nbHawkEnc_0_DIN2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.6.1091100502 = STRING: "nbHawkEnc_0_DIN1"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.6.3238584147 = STRING: "nbHawkEnc_2_DIN4"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.6.3238584148 = STRING: "nbHawkEnc_2_DIN3"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.6.3238584149 = STRING: "nbHawkEnc_2_DIN2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.6.3238584150 = STRING: "nbHawkEnc_2_DIN1"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.7.1091100500 = STRING: "OK"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.7.1091100501 = STRING: "Dry"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.7.1091100502 = STRING: "Dry"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.7.3238584147 = STRING: "OK"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.7.3238584148 = STRING: "OK"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.7.3238584149 = STRING: "OK"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.7.3238584150 = STRING: "OK"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.8.1091100500 = Counter32: 1091100500

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.8.1091100501 = Counter32: 1091100501

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.8.1091100502 = Counter32: 1091100502

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.8.3238584147 = Counter32: 3238584147

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.8.3238584148 = Counter32: 3238584148

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.8.3238584149 = Counter32: 3238584149

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.1.1.8.3238584150 = Counter32: 3238584150

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.2.1.1.2311300276 = STRING: "nbOwlEnc_0_DOOR"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.2.1.2.2311300276 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.2.1.3.2311300276 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.2.1.4.2311300276 = STRING: "PORTA ENTRADA"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.2.1.5.2311300276 = STRING: "nbOwlEnc_0"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.2.1.6.2311300276 = ""

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.2.1.7.2311300276 = STRING: "Closed"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.2.1.8.2311300276 = Counter32: 2311300276

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.3.1.1.2313127090 = STRING: "nbOwlEnc_0_CMOT"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.3.1.2.2313127090 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.3.1.3.2313127090 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.3.1.4.2313127090 = STRING: "DETECCI**N MOVIMIENTO"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.3.1.5.2313127090 = STRING: "nbOwlEnc_0"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.3.1.6.2313127090 = ""

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.3.1.7.2313127090 = STRING: "Motion Detected"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.3.1.8.2313127090 = Counter32: 2313127090

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.1.517927576 = STRING: "nbOwlEnc_0_MICPLUG"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.1.1059693242 = STRING: "nbLinkStatus_eth0"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.1.1091100500 = STRING: "nbHawkEnc_0_DRY3"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.1.1091100501 = STRING: "nbHawkEnc_0_DRY2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.1.1091100502 = STRING: "nbHawkEnc_0_DRY1"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.1.1457451902 = STRING: "nbOwlEnc_0_SPKPLUG" SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.1.3238584147 = STRING: "nbHawkEnc_2_DRY4"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.1.3238584148 = STRING: "nbHawkEnc_2_DRY3"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.1.3238584149 = STRING: "nbHawkEnc_2_DRY2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.1.3238584150 = STRING: "nbHawkEnc_2_DRY1"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.2.517927576 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.2.1059693242 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.2.1091100500 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.2.1091100501 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.2.1091100502 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.2.1457451902 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.2.3238584147 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.2.3238584148 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.2.3238584149 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.2.3238584150 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.3.517927576 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.3.1059693242 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.3.1091100500 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.3.1091100501 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.3.1091100502 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.3.1457451902 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.3.3238584147 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.3.3238584148 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.3.3238584149 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.3.3238584150 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.4.517927576 = STRING: "MICRO"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.4.1059693242 = STRING: "Ethernet Link Status"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.4.1091100500 = STRING: "CLIMATIZADOR"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.4.1091100501 = STRING: "INUNDACION ZONA CLIMA 1 Y 3"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.4.1091100502 = STRING: "INUNDACION ZONA CLIMA 2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.4.1457451902 = STRING: "ALTAVOCES"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.4.3238584147 = STRING: "SAI**S"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.4.3238584148 = STRING: "INCENDIO"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.4.3238584149 = STRING: "ARMARIO EL**CTRICO RACKS"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.4.3238584150 = STRING: "ARMARIO EL**CTRICO CLIMAS"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.5.517927576 = STRING: "nbOwlEnc_0"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.5.1059693242 = STRING: "nbBaseEnclosure"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.5.1091100500 = STRING: "nbHawkEnc_0"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.5.1091100501 = STRING: "nbHawkEnc_0"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.5.1091100502 = STRING: "nbHawkEnc_0"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.5.1457451902 = STRING: "nbOwlEnc_0"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.5.3238584147 = STRING: "nbHawkEnc_2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.5.3238584148 = STRING: "nbHawkEnc_2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.5.3238584149 = STRING: "nbHawkEnc_2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.5.3238584150 = STRING: "nbHawkEnc_2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.6.517927576 = ""

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.6.1059693242 = ""

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.6.1091100500 = STRING: "nbHawkEnc_0_DIN3"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.6.1091100501 = STRING: "nbHawkEnc_0_DIN2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.6.1091100502 = STRING: "nbHawkEnc_0_DIN1" SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.6.1457451902 = "" SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.6.3238584147 = STRING: "nbHawkEnc_2_DIN4"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.6.3238584148 = STRING: "nbHawkEnc_2_DIN3"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.6.3238584149 = STRING: "nbHawkEnc_2_DIN2"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.6.3238584150 = STRING: "nbHawkEnc_2_DIN1"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.7.517927576 = STRING: "Connected"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.7.1059693242 = STRING: "Up"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.7.1091100500 = STRING: "OK"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.7.1091100501 = STRING: "Dry"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.7.1091100502 = STRING: "Dry"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.7.1457451902 = STRING: "Not connected"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.7.3238584147 = STRING: "OK"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.7.3238584148 = STRING: "OK"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.7.3238584149 = STRING: "OK"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.7.3238584150 = STRING: "OK"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.8.517927576 = Counter32: 517927576

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.8.1059693242 = Counter32: 1059693242

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.8.1091100500 = Counter32: 1091100500

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.8.1091100501 = Counter32: 1091100501

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.8.1091100502 = Counter32: 1091100502

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.8.1457451902 = Counter32: 1457451902

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.8.3238584147 = Counter32: 3238584147

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.8.3238584148 = Counter32: 3238584148

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.8.3238584149 = Counter32: 3238584149

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.8.3238584150 = Counter32: 3238584150

De tots aquests valors a nosaltres ens interessa bàsicament l'estat dels sensors, que són aquests d'aquí:

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.7.1059693242 = STRING: "Up"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.7.1091100500 = STRING: "OK"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.7.1091100501 = STRING: "Dry"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.7.1091100502 = STRING: "Dry"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.7.1457451902 = STRING: "Not connected"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.7.3238584147 = STRING: "OK"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.7.3238584148 = STRING: "OK"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.7.3238584149 = STRING: "OK"

SNMPv2-SMI::enterprises.5528.100.4.2.10.1.7.3238584150 = STRING: "OK"

L'instal·lador hauria d'oferir-nos en aquest cas igualment que valors ens ofereix cada sensor.

En el moment de configurar-lo en Nagios XI hauríem de saber que “OK” és per exemple el valor correcte i que “ALARM” és el valor incorrecte (aquests valors poden canviar en funció de la configuració.

Ara que ja tenim totes les dades podem anar als WIZARDS de configuració de Nagios XI i afegir nostre NETBOTZ. Ho farem en dos passos:

- Primer afegim un equip SNMPWALK, posant la IP del nostre NETBOTZ, i seleccionem els valors que més ens interessin, per exemple: nom, ubicació, descripció, temps d'encesa, etc..

- El segon és afegir un SNMP, amb el mateix nom que l'anterior, ara és quan afegirem tots nostres OIDs dels sensors i els valors que hem definit anteriorment.

Si tot aquesta correcte hauríem de tenir un resultat semblant a aquest:

"