Amb el creixement dels dispositius mòbils les organitzacions han hagut d'optar per entorns wifi més consistents i d'alt rendiment.

Existeixen multitud de fabricants, avui ens centrarem en HP, perquè ens serveix com a exemple dels paràmetres que podem considerar més habituals de monitorar.

Comencem explicant una mica la infraestructura:

- Controlador. Aquesta unitat (pot ser un “apliance”, o un mòdul) és l'encarregada de gestionar els AP. Disposa d'algorismes que permeten ajustar la potència dels AP, el canal, i tots els paràmetres necessaris per a donar el màxim rendiment.

- AP. Els punts d'accés són l'element al qual els dispositius mòbils connecten. Existeixen molts models amb característiques molt diverses, cada fabricant ens aconsellés el més adequant al nostre entorn.

Dos elements són dos possibles punts d'error, veurem que podem monitorar de cadascun:

- Controlador. Es tracta d'un “servidor” amb el que mirarem els elements més típics: RAM (lliure), CPU (càrrega i %), HD (lliure) i Uptime. Amb aquests paràmetres podem descartar els problemes més habituals o veure comportaments anòmals.

- APs. Els punts d'accés ens interessa saber bàsicament l'estat. Així i tot pot ser molt interessant veure un altre tipus de dades com la IP, MAC (sobretot si hi ha DHCP), uptime, CPU, usuaris connectats, nom i localització.

Evidentment cada equip disposa dels seus propis SNMP OID’s, però us deixem a tall d'exemple els d'HP (el laboratori l'hem realitzat amb un MSM765zl).

OIDs HP MSM765

Tiempo des de el último reincio: 1.3.6.1.4.1.8744.5.21.1.1.1.0

CPU carga media el último minuto: 1.3.6.1.4.1.8744.5.21.1.1.2.0

CPU carga media los últimos 5 minutos: 1.3.6.1.4.1.8744.5.21.1.1.3.0

CPU carga media los últimos 15 minutos: 1.3.6.1.4.1.8744.5.21.1.1.4.0

CPU % ahora: 1.3.6.1.4.1.8744.5.21.1.1.5.0

CPU % los últimos 5 segundos: 1.3.6.1.4.1.8744.5.21.1.1.6.0

CPU % los últimos 10 segundos: 1.3.6.1.4.1.8744.5.21.1.1.7.0

CPU % los últimos 20 segundos: 1.3.6.1.4.1.8744.5.21.1.1.8.0

RAM Total: 1.3.6.1.4.1.8744.5.21.1.1.9.0

RAM Free: 1.3.6.1.4.1.8744.5.21.1.1.10.0

RAM Buffer: 1.3.6.1.4.1.8744.5.21.1.1.11.0

RAM Cached: 1.3.6.1.4.1.8744.5.21.1.1.12.0

Storage % permanent: 1.3.6.1.4.1.8744.5.21.1.1.13.0

Storage % temporal: 1.3.6.1.4.1.8744.5.21.1.1.14.0

AP tiempo desde el último reinicio: .1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.4.1.1.1

AP CPU carga media el último minuto: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.4.1.1.2

AP CPU carga media los últimos 5 minutos: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.4.1.1.3

AP CPU carga media los últimos 15 minutos: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.4.1.1.4

AP CPU % ahora: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.4.1.1.5

AP CPU % los últimos 5 segundos: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.4.1.1.6

AP CPU % los últimos 10 segundos: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.4.1.1.7

AP CPU % los últimos 20 segundos: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.4.1.1.8

AP RAM Total: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.4.1.1.9

AP RAM Free: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.4.1.1.10

AP RAM Buffer: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.4.1.1.11

AP RAM Cached: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.4.1.1.12

AP Storage % permanent: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.4.1.1.13

AP Storage % temporal: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.4.1.1.14

AP Model: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.3.1.1.2

AP Serial: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.2.1.1.2

AP MAC: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.2.1.1.3

AP IP: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.2.1.1.4

AP State: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.2.1.1.5

AP System Name: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.2.1.1.6

AP Localitation: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.2.1.1.7

AP Contact: 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.2.1.1.8

AP Group Name 1.3.6.1.4.1.8744.5.23.1.2.1.1.9

"