DICOM és un estàndard d'equips mèdics, pensat per al maneig de proves entre dispositius (inclòs un format de fitxer i un protocol de xarxa que funciona sobre TCP/IP).

En entorns de salut pot ser molt interessant monitorar aquests dispositius, ja que la seva disponibilitat o no, pot ser indicatiu que alguns processos s'estiguin realitzant o no correctament.

Existeixen multitud de “plugins”, però tots tenen en comú que usen DCMTK. Avui ens centrarem en aquest aspecte.

Les DCMTK (DICOM Tookit) són un conjunt d'eines que ens permeten entre altres coses fer un “ping” als dispositius DICOM. Podeu trobar tota la informació aquí: http://dcmtk.org/dcmtk.php.en

Per a fer el check n'hi ha prou amb un:

echoscu -v -aec string ip port

L'opció -v ens dóna un “verbose”, mentre que -aec és la crida.

Així de senzill.

Un problema que ens podem trobar és que ens de error en buscar el diccionari. Això és perquè no té el “path” definit. En el cas de CentOS (Xarxa Hat) ens bastarà amb afegir:

export DCMDICTPATH=/usr/share/dcmtk/dicom.dic

"