Nagios Core 4.1.1 / CentOS 7 / MK Livestatus

Avui us explicarem com realitzar una instal·lació de la API MK Livestatus en un Nagios Core 4.1.1 instal·lat damunt de CentOS 7.

Avancem fins al punt en què ja tenim instal·lat el CentOS 7 i Nagios Core en la seva versió 4.1.1 funcionant.

MK Livestatus és una API desenvolupada per Mathias Kettner per a Nagios. Podem trobar més informació en: http://mathias-kettner.com/checkmk_livestatus.html

El primer que hem de fer és instal·lar els requisits.

# yum install -y make gcc-c++

Aquestes dues aplicacions ens permetran complicar correctament la API. Passem doncs a la seva descàrrega i complicació:

# wget http://mathias-kettner.de/download/mk-livestatus-1.2.6.tar.gz

# tar -xvzf mk-livestatus-1.2.6.tar.gz

# cd mk-livestatus-1.2.6

És important que descarreguem una versió superior a la 1.2.5, ja que fins a aquesta versió no es va donar suport a Nagios 4.X.

Passem a generar la configuració i la compilació:

# configure --with-nagios4

# make install

No haurien d'aparèixer errors de cap mena durant aquests dos processos.

Simplement afegim dues línies al final del nostre fitxer “nagios.cfg”. Podem utilitzar qualsevol editor:

# vi /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Línies a afegir:

broker_module=/usr/local/lib/mk-livestatus/livestatus.o /usr/local/nagios/var/rw/live

event_broker_options=-1

I ja està! Només faltés reiniciar Nagios. I revisar que el log de Nagios no indica cap problema:

# service nagios restart

# cat /usr/local/nagios/var/nagios.log

Hauríem de veure una cosa així:

I ja podem gaudir de nostra API:

Molt fàcil des d'ara llistar els serveis amb els seus estats.