Com bé ens informa la gent de Nagios, Nagios XI, aquesta testat i funciona correctament en entorns VMWARE i HIPER-V. En l'apartat de descàrregues no tenim disponibles imatges per a poder descarregar i instal·lar en entorns XEN SERVER.
Per a realitzar la instal·lació en entorns XEN SERVER haurem de descarregar les imatges que són per a vSphere (són format OVA).
Des de XEN SERVER podrem importar sense majors problemes la imatge OVA.
Abans de configurar res del servidor recomanem seguir els següents passos:
a) Actualitzar tot el servidor amb YUM UPDATE -I
b) Instal·lar les tools de XEN SERVER.
c) Realitzar una altra actualització amb YUM UPDATE –I
Realitzem les dues actualitzacions ja que després d'instal·lar les tools pot ser que aparegui algun component a actualitzar.