Després de NDOUtils i NagVis una altra eina que donarà potència (sobretot visual) a la nostra plataforma Nagios és NagMap. Es tracta d'un desenvolupament PHP molt senzill (però complet) que enllaça Nagios i de Google Maps.

Tota la informació la podem trobar en:

http://exchange.nagios.org/directory/Addons/Maps-and-Diagrams/nagmap/details https://github.com/hecko/nagmap/

Però el funcionament és ben senzill. Primer descarreguem l'aplicació en el nostre escriptori, descomprimim i procedim a modificar el fitxer config.php, en el qual només haurem de posar correctament les rutes que utilitzarà per a connectar amb el nostre Nagios:

$nagios_cfg_file = "/etc/nagios/nagios.cfg";

$nagios_status_dat_file = "/var/log/nagios/status.dat";

Ja podem pujar directament la carpeta que conté tots els ficheritos directament a la url de l'apatxe que tinguem, habitualment serà:

/var/www/html/nagmap

Per a accedir simplement fem http://localhost/nagmap

Però ens trobarem amb un petit problemilla, és una mica lent. Això és pel fet que el programador té una funció en el fitxer call.php que buscarà en el seu servidor si disposem de la versió més actualitzada. Per a major rendiment deshabilitarem aquesta funcion comentant simplement el include que trobem en el index.php.

#include('./call.php');

A jugar doncs. Molt recomanable.

"